Společenství Eucharistická hodina

monstrance

V souvislosti s mimořádnou událostí, kterou byl Národní eucharistický kongres vznikla na podnět olomoucké arcibiskupa Jana iniciativa společenství s názvem Eucharistická hodina. Jedná se o společenství věřících zavazující se prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden. Společenství navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která v historii existovala ve více jak třech stech farnostech olomoucké arcidiecéze. Toto společenství se zakládá z rozhodnutí biskupa Františka také v naší diecézi a to datem 16. října tohoto roku.
Toto společenství v Ostravsko-opavské diecézi tvoří také věřící oderské farnosti. Prozatím v počtu 5-ti členů. Srdečně tímto zveme další do tohoto společenství.

Zde najdete stanovy „Eucharistické hodiny.“

Zde zřizovací dekret biskupa ostravsko-opavského.

Na jeho závěru najdete návrh dopisu, kterým je možné se do Eucharistické hodiny přihlásit (učiňte tak, prosím prostřednictvím duchovního správce)

euchhod

Kde jsme?

pozvánky

statistika