pro děti

DGC_5618

Tato stránka je určena pro děti chodící do předmětu náboženství.

Mohu si zde stahovat materiály pro jednotlivé hodiny spolu s pokyny.

Doma si vypracují pracovní listy, které si pak založí do složky.

Beze jména

film On-line pro děti o Ježíšovi „Bůh s námi“

Pro 2. a 3. ročník

poslední list – 4 přátelé
Monstrance   Mše svatá
Svátosti    Cesta do Emauz   

církev

Velikonoce   namaluj přítele
Zacheus   Form. svědomí
 Doplň 10 přikázání   Doplň text  opakování obrázky

Pro 4. a 5. ročník

Ježíšova modlitba za učedníky
Ježíšův příkaz
prac.list26   metodika26
Pastýř     Emauzy
prac.list23   metodika23
prac.list25    metodika25
Pro 6. a 7. ročník
Prezentace o Božím slově
CHALLENGE – čtěte Skutky apoštolské
Pro 8. a 9. ročník
Exit 316, Život pro druhé
 Ve středu 29. dubna 2020 v 19.00 zvu na faru rodiče prvokomunikantů ke strategické poradě ohledně volby termínů dalších schůzek dětí k přípravě a k samotné svaté zpovědi a svatého přijímání.
Kde jsme?

pozvánky

Statistika