distanční výuka náboženství

DGC_5618

 Tato stránka je určena pro děti chodící do předmětu náboženství.

Mohu si zde stahovat materiály pro jednotlivé hodiny spolu s pokyny.

Budou je mít k dispozici každou neděli pod kůrem v kostele.

Doma si vypracují pracovní listy, které si pak založí do složky.

 

Školní rok 2020-2021

3. – 4. ročník

02mše svatá

 01Mše svatáeucharistie2

5. – 6. ročník

05Boží slovo

03Všechna díla

03.planetEarth

 7.-9. ročník

 

Školní rok 2019-2020

Pro 2. a 3. ročník

poslední list – 4 přátelé
Monstrance   Mše svatá
Svátosti    Cesta do Emauz   

církev

Velikonoce   namaluj přítele
Zacheus   Form. svědomí
 Doplň 10 přikázání   Doplň text  opakování obrázky

Pro 4. a 5. ročník

Ježíšova modlitba za učedníky
Ježíšův příkaz
prac.list26   metodika26
Pastýř     Emauzy
prac.list23   metodika23
prac.list25    metodika25
Pro 6. a 7. ročník
Prezentace o Božím slově
CHALLENGE – čtěte Skutky apoštolské
Pro 8. a 9. ročník
Exit 316, Život pro druhé
Kde jsme?

pozvánky

Statistika