distanční výuka náboženství

DGC_5618

 Tato stránka je určena pro děti chodící do předmětu náboženství.

Mohu si zde stahovat materiály pro jednotlivé hodiny spolu s pokyny.

Budou je mít k dispozici každou neděli pod kůrem v kostele.

Doma si vypracují pracovní listy, které si pak založí do složky.

Výuka náboženství byla pro skupinu 3. a 4. ročník a 5. – 6. ročník 19. dubna uzavřena. Prosím rodiče, aby pracovní složky dětí odevzdali do konce dubna na faru. viz poslední video. Děkuji za pochopení. Otec Petr 

 

Školní rok 2020-2021

1.a 2. ročník

Výuka se uskutečňuje formou předtočených videí na kanálu youtube a jsou neveřejná. Odkazy spolu s pracovními listy jsou posílány individuálně na elektronické adresy rodičů. Uvádíme zde písničku, na kterou jsou děti zvykle, a kterou si mohou pustit vždy na úvod hodiny.

Brouci

3. – 4. ročník

logovideo

17.Velikonoce 8 přik

16.Velikonoce7.a10 přik

Květ.neděle 6a9.přikázání

7315

5. neděle postní 5.přikázání

logo

4. neděle postní 4.přikázání

3.roč

2. neděle postní

1. neděle postní

6. neděle 3.přikázání

5. neděle 2.přikázání

4. neděle v mezidobí

3. neděle 1.přikázání

2. neděle Desatero

10 Ježíšův křest

09Advent4.

08Advent3

07Advent2

06Advent1

05Bohoslužba oběti

04Bohoslužba slova

03 modlitba za zemřelé

02mše svatá

 01Mše svatáeucharistie2

5. – 6. ročník

logovideo2

24Naplnil celý dům

23 Světlo naděje

22To je ta noc

9852a

21Aby se křížová cesta stala životem

logo Nabož.z fary 5r2

20Když se cesta životem

5.roč

19Opakování

18Já jsem vzkříšení a život

17Já jsem cesta

16Vinný kmen

15Dobrý pastýř

14Chléb života

13Světlo světa

12KřestPáně

11Praotec víry

PowerPoint AbrahámSm

Duha

vyzvedni si v kostele speciální číslo Duhy

10Abrahamova zkouška

09Ať se směje každý

08Hagar a Izmael

07Pohleď na nebe a sečti hvězdy

06 Odejdi ze své země

05aNový zákon

05Boží slovo

03Všechna díla

03.planetEarth

 7.-9. ročník

 

Školní rok 2019-2020

Pro 2. a 3. ročník

poslední list – 4 přátelé
Monstrance   Mše svatá
Svátosti    Cesta do Emauz   

církev

Velikonoce   namaluj přítele
Zacheus   Form. svědomí
 Doplň 10 přikázání   Doplň text  opakování obrázky

Pro 4. a 5. ročník

Ježíšova modlitba za učedníky
Ježíšův příkaz
prac.list26   metodika26
Pastýř     Emauzy
prac.list23   metodika23
prac.list25    metodika25
Pro 6. a 7. ročník
Prezentace o Božím slově
CHALLENGE – čtěte Skutky apoštolské
Pro 8. a 9. ročník
Exit 316, Život pro druhé
Kde jsme?

pozvánky

statistika