Postní aktivita 2023

Ať v nás roste to dobré4a

titul00

titul03 Duhanew titul01 titul02

Milé děti, milí rodiče. Postní doba, které je přípravou na ty nejdůležitější křesťanské svátky, je také výzvou do něčeho dobrého se pustit. Letos nás časopis Duha vybídl zapracovat na tom „Ať roste to dobré v nás!”.  Znamení toho největšího dobra je pro nás Ježíšův kříž. Ten se v mnohém podobá stromu. Ježíš zemřel na „stromu kříže“ a vstal z mrtvých. Období postní  je cesta od toho nedobrého a tedy neživého co v sobě nacházíme, k Ježíši, který přináší všem skutečný život. To nám má znázornit smutný pahýl stromu, který můžeme do Velikonoc nechat rozkvést a obklopit tím, co chválí Boha.

Doma už jistě máte plakát stromu i obrázky, které do něj můžete lepit. Nápady na úkoly najdete zde. Inspirace z Duhy zase tady. Pokud vám budou obrázky scházet, můžete si další vytisknout.

Ve farnosti Odry a Spálov toto vše spojujeme každou postní neděli s návštěvou zajímavých stromů v našem okolí. Mapu najdete zde. V neděli v kostele  a také zde se dozvíte vždy něco zajímavého o každém místě. Čekat vás tam vždy bude úkol a doplnění citátu z encykliky papeže Františka Laudato si, které najdete v 1.Průvodci 2.na cestu . Těším se, že hezké dílo se podaří a v nás skutečně vyroste něco dobrého.

* * * * * * *

Tečka za naším projektem

V postní době jsme měli příležitost přemýšlet o podobnosti stromů s Kristovým křížem. Mnozí z vás navštěvovali místa s významnými stromy. Byl to Mendlův kaštan, Mankovická lípa, Tři smrky, Dub v Kolonce a dvakrát javor – u Pohoře a na Spálově. Děti doma nechaly rozkvést holý strom skrze různé sebezápory a konání dobra
a obklopily ho životem. Protože tento strom z plakátu je podle všeho jabloň, rádi bychom zúčastněným rodinám jako odměnu a poděkování věnovali sazenici tohoto stromu. Je to zároveň památka na vaše putování a setkávání se s ostatními. A dá-li Pán, tak přinese v budoucnu i nějaké plody.

Pro jablůňku vyberte nějaké hezké místo na slunci, a co ji nejdříve zaseďte. Zpočátku je třeba stromek často zalévat a dodávejte mu vláhu, pokud bude suché léto. Jabloň se vám odmění, podobně jako Bůh odměňuje každou lidskou duši, která pečuje o svou víru a lásku k němu.

apple-tree

* * * *

spalklen2 no1RWD

6 Spálovský Javor klen

 Poslední místo naší postní cesty nás povede do výšin. Na začátku silnice ze Spálova k vodnímu mlýnu na řece Odře a k poutnímu místu Panna Maria ve Skále stojí dnes již odumřelé torzo památného stromu javoru. Ještě na přelomu tisíciletí zdobil javorovou alej za Příhonem s 18 dalšími výrazně mladšími javory a jeho masivní točitý kmen se ve výšce téměř tří metrů bohatě rozvětvoval do rozložité koruny o šířce okolo 22 a výšce 19 metrů. Jedná o javor klen s obvodem kmene 470 cm, jehož stáří je odhadováno na 300 let.

Na počátku našeho století začal usychat a v roce 2008 bylo nutné ho prořezat. Jeho torzo o výšce 6,5 m nyní připomíná umělecké dílo ztvárňující lidskou ruku s otevřenou dlaní směřující k obloze. Právě o této neděli, kdy jsme naslouchali zprávě o Kristově utrpení, nám může tento symbol otevřené dlaně připomenout Ježíšova slova pronesená k Otci v Getsemanské zahradě: „Otče, ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ Spálovský javor klen, který uzavírá naše putování postní dobou, tak symbolicky hovoří o Ježíšově otevřenosti k přijetí Otcovy vůle, díky které se zrodila naše spása. Kéž i naše dlaně, naše mysl a naše vůle jednají vždy stejně.

     Schránka s dokončením posledního citátu papeže Františka a s úkolem pro děti je u stromu už umístěna od soboty. Pokud byste chtěli ochutnat perníčky, javorová lízátka a zahřát se čajem, doporučujeme nedělní návštěvu od 14.00. Druhá vlna se pak očekává od 15.30 po Korunce k Božímu Milosrdenství v 15.00 a Křížové cestě ve Spálovském kostele, na kterou také srdečně zveme. Pokud se nad Spálovem budou ženit čerti, pak najdete zázemí u Králů č.p. 317, což je žlutý dům u hřbitova, kde se také parkuje.

Děkujeme za vaši účast v této trochu neobvyklém postním putování, které nám mělo přiblížit Ježíšův kříž jako strom přinášející život světu. Také jsme se mohli zamýšlet nad úryvky encykliky papeže Františka o stvoření Laudato si. Poděkování patři všem, kteří při tom pomáhali. A pokud máte zájem o nevšední odměnu, prosím přineste poutnické knížky, více i měně vyplněné a podepsané příští neděli do kostela. Odměny pak budou předány o 2. neděli velikonoční.

* * * * *

05dub 05.dub

5 Dub v Kolonce

Další, tentokrát už pátá vycházka, nás opět přivede blízko železniční trati. Mezi Odrami a Jakubčovicemi staví vlak ve stanici Loučky. Asi 50 metrů severovýchodním směrem lze spatřit jeden ze skutečných velikánů na naší postní cestě – památný dub. Tento strom zde lidé ponechali jako varovné znamení po velké povodni v r. 1914, když stoletá voda sahala až k patě dubu. Domky po pravé straně cesty dostaly po první světové válce název Kolonka, tedy malá Kolonie, k níž pařila i panská hájovna ve svahu pod lesem.

 Z cedulky umístěné poblíž se dovídáme, že výška toho stromu je 23, 6 metrů. Obdivuhodná je ovšem šířka jeho koruny, která činí neuvěřitelných 31, 8 metru. K tomu, aby ji strom unesl, musel si pořídit kmen o obvodu 491 cm. Dřevo dubu je totiž mimořádně tvrdé, pevné a také těžké. Z tohoto dřeva se vyráběly sudy, mlýnská kola, piloty k mostům a také lávky. Kdo si chtěl pořídit tzv. bytelný nábytek, vybral si toto dřevo.

Stáří našeho dubu je zhruba 220 let, což u toho stromu ještě není žádný úctyhodný věk. Mezi nejznámější duby v naší republice je půl tisíce let starý dub Karla IV., u Zámku v Kolodějích v  Praze nebo tzv. Svatováclavský dub s obvodem téměř 8 metrů ve Stochově u Kladna. Jeho stáří se odhaduje na více než na 800 let.

Můžeme ještě dodat, že náš strom v Kolonce je dub letní. Pozná se oproti zimnímu kolegovi, podle listí. Ty jeho mají velmi krátký řapík, tedy stonek, na kterém list roste. To platí i o plodech, kterými jsou u dubu dobře známé žaludy. Dub letní lze také poznat díky malé hnědé kuličce nazývané duběnka. Duběnka není ovoce ani žádný oříšek. Je to útvar, který se vytvoří na stromě působením jiného organismu. V tomto případě je původcem malá vosička, která naklade vajíčko na spodní stranu listu. Z něj se pak vylíhne larva, kolem které se díky chemické reakci stromu vytvoří se malá kulička. Larva je uvnitř chráněna až do své dospělosti. Pak duběnku opustí. V minulosti (ve středověku) lidé tyto dubové kuličky sbírali. Pomleli je na prášek, který potom máčeli ve vodě a díky přimíchání dalších látek (síran železnatý, arabská guma) vyráběli tzv. duběnkový inkoust.

isto

Tak se nám vlastně předkové tohoto stromu podíleli na přepisování evangelia, radostné zprávy o velké lásce, kterou nám Boží Syn prokázal tím, že na dřevě kříže zemřel za každého z nás. S tím se pojí úkol připravený u dubu pro děti. Těšíme se na vás!

14660-dubenka-s-larvou-zlabatky 14660-dubenka

* * * * *

DGC_4252a DGC_4261 DGC_4258 DGC_4243

4 U javoru

Čtvrtým stromem, který nám má v našem putování k Velikonocům připomenout dřevo Ježíšova kříže, se nachází nedaleko obce Pohoř. Má výšku 27 metrů, obvod kmene 3 metry a jeho listy dobře známe z kanadské vlajky. Jedná se o javor s příznakem klen. Javor je strom s tvrdým dřevem, jeho kořeny sahají hluboko pod zem. Ten náš je pozůstatkem smíšené kmenoviny buku lesního, javoru klenu a lípy malolisté. Svým stářím cca 130 let se řadí mezi nejstarší javory na Odersku. Stejného stáři je buk lesní, který se nachází na hranici „farského lesa“ a pole a můžeme jej vidět po levé straně naši trasy k javoru.

Význam takových stromů je především lesnický a proto se  nechávají v lese dožít a nekácejí se. Lesnický význam tohoto místa umocňuje poutního obraz sv. Huberta – patrona lesníků a myslivců. Najdete ho jen pár metrů od javoru. 30. května 1995 ho požehnal jmenovec toho světce P. Hubert Šula spolu s otci Vojtěchem Klimentem, Bernardem Bartoněm OFM Cap., a Bohuslavem Novákem. Myslivci tehdy drželi na místě čestnou stráž. U obrazu přečtete i hezkou modlitbu a možná uvidíte i pavoučka pro štěstí.

Cesta kolem javoru pokračuje dál směrem na Jestřábí. U ní nedaleko Stříbrného jezírka stojí památný kříž. Je spojen s osobou kněze Františka Mastila poznamenaného 3,5 letým pankráckým vězením v padesátých letech. Tento kněz, působil krátce v Pohořské farnosti. Zde také zemřel 5. března 1955 ve věku nedožitých 65 let. Stalo se to cestou do Kletné, kam se vydal vyučovat náboženství. P. Mastil byl pak pochován v Palkovicích, kde od roku 1935 působil a zastával funkci děkana Místeckého děkanátu do roku 1949. Po válce inicioval opravy kostela – vnější a vnitřní úpravy, zvony, malba, varhany a další. Veškeré stavební práce však byly kvůli jeho věznění zastaveny. Po propuštění byl donucen farnost opustit. Měl zakoupeno stavební místo v Palkovicích pro svůj odpočinek, ale nedočkal se toho. Pobyt v Palkovicích mu byl zakázán. Kříž byl na postaven z iniciativy pana Františka Eliáše a požehnán 14. září 1994 na připomínku tohoto kněze za účasti P. Šuly a oderského duchovenstva. Z Palkovic přijel za žehnání kříže autobus vděčných poutníků a obřad žehnání zpestřily 3 pěvecké sbory – Chorus Odry, sbor Církevní školy a schola z Nového Jičína. Byla to posmrtná náhrada za soudní výrok zakazující mu pobyt v Palkovicích. Kříž byl nakonec pojmenován Mastilův kříž.

U javoru u ohníčku opéct cokoliv si sebou přinesete. A to od 13.30 do 15.00. Protože z mízy javoru, která obsahuje  u některých druhů 3% cukru, se připravuje tzv. javorový sirup, budou pro vás připravené i některé produkty s jeho příchutí. Pamatujeme na děti i na dospělé.

Po modlitbě u stromu se můžete vydat hledat schránku s úkolem pro děti a s dokončením citátu z encykliky Laudato si papeže Františka: Byli jsme počati v srdci Boha a tudíž „každý z nás je plodem Boží myšlenky. Každý z nás je chtěn,….“ Schránku na místě najdete od 13.00.

Protože najít náš Javor není zcela snadné, vyznačili jsme pro vás cestu. Trasa začíná na dolním konci obce Pohoř, asi 200 m od kostela, kde můžeme před bývalou restauraci zaparkovat auto. Pokračujete východním směrem polní cestou vpravo od poutního obrázku P. Marie. Dále budeme vedeni zelenými fáborky a šipkami s nápisem JV (javor) až na místo „U javora“. Trasa je dlouhá 1,4 km. Těšíme se na vás.

GP bod 49°40’25.67″N, 17°52’33.58″E

* * * * * * *

07 František Eliáš 11 Poslední dva smrky 03b

 Tři smrky

Naše 3. výprava má hned 3 zvláštnosti. Jednak se jedná o stromy hned tři, pak že jsou to jako jediné stromy jehličnaté a poslední zvláštností je, že tam nejsou. Tedy, zůstaly po nich jen 3 velké a dnes již zcela ztrouchnivělé pařezy. Kdysi to ale byly stromy velmi významné, které vymezovaly trojmezí katastrů Oder, Dobešova a Veselí. Dodnes je možné spatřit 50 m západním směrem u potoka spatřit starý hraniční kámen.

Smrky zde rostly na odiv jako bratři více než 120 let. První z nich však uschnul a v květnu, roku 1989 musel být pokácen. O pět let později i dva zbývající. Nejstarší z bratrů vyrostl do výšky 40 metrů.  Potřeboval k tomu 152 let.

V první květnovou neděli roku 1990 se sešlo 50 lidí a vysadili zde tři nové smrky, aby se tak uchoval název tohoto místa. Smrky jsou nejčastěji rostoucími stromy v  našich lesích. Tvoří 43 % všech dřevin. Jejich výhodou je rychlý růst a výborné zadržování váhy v půdě. Nevýhodou je zranitelnost kůrovcem.

Na křižovatce nad lavičkou se nachází byzantská ikona Bohorodičky Vladimirské, podle ruského města na řece Kljazma, ve kterém byla ikona od 12. století uchovávána. Podle legendy tuto podobu Panny Marie vytvořil sám evangelista Lukáš, který o Marii nejvíce píše. Obraz vyjadřuje velmi něžnou lásku Boží matky k synu Ježíši, ale také k celému lidstvu. Papež František to nezapomněl zmínit i ve své encyklice Laudato si: Maria, matka pečující o Ježíše, pečuje nyní se zanícením…..“ Dokončení najdete jako obvykle ve schránce.

Za lavičkou se nacházela Ohneiserova louka na níž se sbíhají vody tvořící Stodolní potok. Cesta za potokem vedla nahoru k hostinci na Dvořisku, oblíbenému výletnímu cíli oderské mládeže.

Minulou neděli jsme vám v Mankovicích nabízeli lipový čaj. Málo se ví, že je velmi dobrý a zdravý také čaj ze smrkového jehličí, tedy z jarních smrkových výhonků. U Tří smrků jsme připravili ochutnávku toho čaje od 14.00 do 15.30. Pro porovnání nabízíme také čaj z borovice a pro ty nejmenší budeme nalévat borovičku.

B0064_BYLI000064

* * * *

02

2 Mankovická lípa

Na našem putování k zajímavým stromům nyní sestoupíme na rovinu na jižním okraji CHKO Poodří, do obce Mankovice. Vedla tudy kdysi stará obchodní cesta, tzv. „Jantarová stezka“ vedoucí od Dunaje až k Baltskému moři. První písemná zpráva o Mankovicích je z roku 1374, do roku 1436 patřily Mankovice ke kravařskému panství, po té k panství oderskému. Mankovice mají i jednoho slaveného rodáka pocházejícího z čísla popisného 70, naproti farního kostela Navštívení Panny Marie. Tímto rodákem byl člen Moravských bratří, Matouš Stach, který působil od roku 1733 jako misionář v Grónsku a později jako kazatel v Severní Karolíně.   

My se vydáme k památnému stromu, který stojí u vlakové stanice na trati Odry Suchdol nad Odrou. Důstojně se tam zvedá do výšky 26 m lípa, nazývaná srdčitá neboli malolistá. Aktuálně žádnolistá. Obvod kmene činí 428 cm. Strom byl vyhlášen památným v roce 1994. Jeho stáří je odhadováno na 200 let.

Lidé si dříve mysleli, že lípa dokáže pro svou vůni odehnat zlé duchy a dokáže zbavit člověka chmurných myšlenek. Naši předkové byli z krásy a mohutnosti tohoto stromu nadšeni a považovala se považovat za symbol Slovanů. Na tzv. Všeslovanském sjezdu v Praze roku 1848, byla lípa vyhlášena stromem Slovanů oficiálně. Proto ji také my považujeme  za svůj národní strom.

Zajímavostí této lípy je, že se nedaleko od ní zašel v roce 1891, při stavbě dráhy velmi cenný nález. Nebyla to poklad se zlatem, ale velmi staré bronzové ozdoby z 5. století před Kristem. Našli se tam části náramků, prsteny a další zajímavá dekorace. Dnes je většina předmětů v opavském zemském muzeu ale část tzv., „mankovického pokladu“ některé můžete vidět i v Muzeu Oderska v přízemí ve vitríně hned za dveřmi.

Po té, co u stromu objevíte, schránku s dokončením citátu a úkolu pro děti, jste od 13 hodiny pozváni na lipový čaj k manželům Hrabovským č. p. 22. Pro dospělé neřidiče bude i čaj s destilovanými výtažky jiného stromu. Cestu k Hrabovským najdete snadno. Když vyjedete od nádraží zpět na hlavní cestu směr Odry, je to jen 3 dům vlevo. Místo bude označeno symbolem lipového listu.

List 2

mankov.poklad

 

* * * *

01

 1. Mendlův kaštan

V polích pod lesy kopce Veselí, byl podle ústně tradovaného vyprávění vysazen u obecní polní cesty v roce 1875 kaštan tehdy 53 letým Johannem Gregorem Mendelem a s jeho sestrou Theresií (provdání za Leopolda Schinlera vlastnila pozemek od kaštanu směrem na Emauzi) . Johann Gregor Mendel byl rodák z blízkých Hynčic, narodil se tam v roce 1822. Stal se knězem a řeholníkem a později i opatem u Augustiniánů v Brně. Jako vědec – biolog se zabýval genetickým oborem a jako první na světě popsal u rostlin zákony dědičnosti. Dodnes se jeho dílo ve světě velmi cení. Kaštan, ke kterému se vydáme, je přibližně 160 let starý. Byl Mendelem zasazen jako sazenice ze zahrady Augustiniánského opatství v Brně. Lidé ho mohou dobře vidět ze silnice Odry – Bělotín, i z dálničního odpočívadla. Několika generacím poskytoval Mendlův kaštan příjemný stín a jeho plody přinášely a nadále budou přinášet užitek jako potrava lesní zvěři.

V kovové schránce najdete dokončení citátu z encykliky papeže Františka Laudato si: „Jsme povoláni stát se nástroji Boha Otce, aby naše planeta byla tím, o čem On snil, když ji stvořil…“

Výzva pro děti: U kaštanu najdete kromě odpočívadla i „hmatovou stezku“ pro chůzi naboso. Skládá se z několika částí s různým povrchem. Pokaždé tak bosá chodidla při chůzi cítí něco jiného. Váš úkol najdete v ukryté schránce v okolí stromu. Protože je chladné počasí, doporučujeme těm nejodvážnějším projít stezku v ponožkách. S sebou si vezměte jeden pár ponožek náhradních, aby se vám do bot nedostalo svinstvo. Proto že aktuálně na stezce sníh, chůze se odkládá na léto! :-)

Tipem na další zastávku je návštěva Mendelova rodného domu v Hynčicích hned přes cestu, ze kterého je teď muzeum. V neděli mají otevřeno do 17 hodiny. Přejeme hezký zážitek.

mendel

pusťte si video na Déčku

mendl

Foto z návštěv stromu

Kde jsme?

pozvánky

Statistika