Biřmování Odry 2019

birmovani030

logoBirmovani2019s

 Další setkání se uskuteční o víkendu 7.-9. června na Cvilíně.

Harmonogram přípravy na biřmování

harmonbirmovani2019

katechismus

typ pro váš mobilní telefon

 

Svátost biřmování je nazývána svátostí křesťanské dospělosti nebo také svátostí Ducha svatého. Tvoří se křtem a eucharistií souhrn „svátostí uvedení do křesťanského života“, jejichž jednotu je nutno uchovávat. Je  potřebná k dovršení křestní milosti. Vždyť „svátost biřmování“ pokřtěné „dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha svatého, proto jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové“. (Katechismus Katolické církve)

Podmínkou k přijetí biřmování je křest v katolické církvi, živá víra, která se projevuje přijímáním svátostí Eucharistie a svátostí smíření a dosažení 15 let věku (alespoň daný rok, ve kterém se biřmování koná). Udělování svátosti biřmování předchází příprava, která zahrnuje společná setkání s nasloucháním přednášeným tématům, diskuzi a společnou modlitbou. Setkání se budou konat obvykle na faře v Odrách a to v pátky v 18 hodin s četností průměrně 2x za měsíc. (termíny budou zveřejněny) Před samotným udílením svátosti se koná pro biřmovance víkendová duchovní obnova (Cvílín 7.-9. 6. 2019).

Přidat komentář

You must be logged in to post a comment.

Kde jsme?

pozvánky

Statistika