Modlitby matek a jejich setkávání

Zveme maminky a děti  k modlitbě a povykládání u kafíčka.

Setkáváme se nově každou středu od 9.30 do 11.30 na faře.

motylci Začínáme ve středu 9. ledna.

Program setkání: modlitby matek, spontánní popovídání. 

Na aktuální informace vám odpoví Adélka Foldynová 775 229 124, Hanka Jakubíková 777 607 564.

 
 
Triduum červen 2014
Triduum březen 2014 
Milé maminky, s mnohými z Vás jsme se viděly v Ostravě-u Sv. Ducha 8.března.
   
 
 
 
 
 
 
 

Malou vzpomínku najdete zde:
http://www.modlitbymatek.cz/aktuality/1-diecezni-setkani-mm-v-ostrave-zabrehu
a také zde:
http://www.tvnoe.cz/detail-videogalerie/galerie-zpravodajstvi1.html?videoId=149#content

 
 
 
 
 
setkMMm
 
 
 
 
 
 

 
 
Triduum leden 2014
… MM můj život rozzářily a probudily ve mně maminku, jakou jsem si přála už dříve být.  Triduum je pro mě hluboký dotyk Pána do mého srdce. Dívám se na děti očima, které nemohou zachytit krásu, co vidí. Slyším slova dětí a přesto to kouzelné nejsou slova, co vnímám. Hladím své děti, ale každý dotyk je nesmírná něha a vděčnost za to, že je mám. Cítím své srdce, jak tluče a přesto je mi jasné, že žiji pouze láskou…
(maminka H)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triduum 28.6.-30.6.

sobotní den vyprošujeme odpuštění těm, kteří ublížili nám nebo našim dětem

kámen z Medžugorje a agapé

tak tohle na nás na faře čekalo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kdo si dá, přidejte se k nám :-)))

Milé maminky. Rok se s rokem sešel a opět některé z nás byly  na pouti  MM k P.Marii do Medžugorje.
Každá z nás si od P. Marie odvezla „něco“, co ji naplnilo, oslovilo, ukázalo směr. O. Šebestián v jedné promluvě řekl:
…naše nálady, prožívání,pocity nevypovídají o tom, jak nás vidí Bůh. My můžeme být daleko od Boha a přitom nebeský Otec říká: Netrucuj, pojď sem, ty kluku ušatá, vždyť vy mámy to víte, jak vám dítě trucuje a nechce a nechce jít k vám a vy přesto víte, že ho to přejde a že zase příjde, čekáte na něj …nedělejme závěry z těch našich pocitů, nenechme se jimi ovlivňovat, kdybysme věděli, jak nás Bůh miluje, mávneme nad vším rukou, On nás vykoupil, miluje nás, jediný problém může být naše malá důvěra, otevřenost, strach, že to neustojím, být otevřený- Bůh by to měl jednodušší zahrnout nás milostí, láskou…Toto jsem vám řekl, aby radost byla ve vás…svůj Pokoj vám dávám…On je Utěšitel, Spasitel, my jsme jako malý děti, které nemaj dost důvěry, aby se nechaly se vést…
někdy  lest zlého Ducha nás láká, klame, nabízí nám pojď, já ti dám peníze a tamto, co chceš, on nás tím může manipulovat a my mezi tím slepě kličkujeme…myslíme si, že bez toho Tv, PC, seriály nemůžeme být, dává nám to příjemný pocity…promysleme si, co je to v našem životě, kde nás zlý Duch táhne a na čem lpíme…a zřekněme se toho…

A jak bylo?
více se dočtete zde:

poutnice z našich končin

nebo i zde

Modlitební triduum leden 2013
Modlitební triduum říjen 2012

Společenství na pouti (2012)
…Maria hledá naši lásku. Snaží se obnovit svět láskou. Ivanovi sdělila, co je pro modlitební skupinu nejpodstatnější. Ivan říká, že modlitební skupina musí být především skupinou přátel, skupinou, v níž koluje láska. Nesmí připustit, aby se modlitba stala jednotvárnou. Čas od času by měli všichni jít na společnou procházku nebo na výlet, i to patří k duchovnímu životu. Láska je v modlitební skupině důležitější než modlitba.
Jeleně Maria řekla, že modlitba není cílem života: cílem života je láska k Bohu. Modlitba je prostředek, jak dojít k cíli, kterým je Láska
fotogalerie:

 

http://kejtkuk.rajce.idnes.cz/Pout_MM_do_Medzugorje-den_odjezdu/

http://kejtkuk.rajce.idnes.cz/Pout_MM_do_Medzugorje-_den_prvni/

http://kejtkuk.rajce.idnes.cz/Pout_MM_do_Medzugorje-_den_druhy/

http://kejtkuk.rajce.idnes.cz/Pout_MM_do_Medzugorje-den_treti-_Krizevac/

http://kejtkuk.rajce.idnes.cz/Pout_MM_do_Medzugorje-_den_ctvrty/

Duchovní obnova v Moravské Třebové
 

Na konci dubna se maminky sešly při duchovní obnově v Moravské Třebové. Celý víkend jsme měly pro sebe, vlastní ztišení, načerpání sil. Mnohé  z nás byly přítomné i na posledním pozemském rozloučení s o.br. Angelem a skoro každé z nás se tento pohřeb nějakým způsobem dotkl, jak bylo možné slyšet při večerním setkání…Při první mši svaté se četlo čtení o obrácení sv. Pavla a pak o. Šebestián vzpomínal, že vlastně ani nevěděl o čem bude mluvit a toto čtení se nakonec stalo průsečíkem všech zamyšlení, která nám dával… jedno zamyšlení je zde:

http://www.modlitbymatek.cz/fotokronika/duchovni-obnova-v-moravske-trebove-27-29-4-2012

Duch svatý vane, jak chce a kdy chce…jsme před slavností Seslání Ducha svatého a tak přeji nám všem odvahu prosit, aby vanul, jak chce, kdy chce a kam chce…a kéž nás nalezne otevřené…

Katka Kučerková

Modlitební triduum ve dnech 30.3.- 1.4. 2012

 

CO JE TRIDUUM ?

Když se skupinky „Modliteb matek“ (MM) rozšířily do celého světa, následně vznikla komunita Solace (Útěcha). Její součástí jsou Modlitby matek, Modlitby Otců a Děti víry. Po celý rok se každý týden modlíme za své děti. Po krátkém čase jsme ale byly pozvány, abychom se každé čtvrtletí po celém světě modlily tři dny za duchovní spojení a jednotné úmysly. Tedy ne za svoje děti, ale za sebe a za ty, za které se možná nikdo nemodlí.Triduum MM jsou tři dny, ne tři hodiny

Možná jsme si myslely, že stačí po dobu tridua přijít do kostela, stačí se tam pomodlit nebo jen poslouchat a tím to končí. Ale tak to není.

V pátek jsme pozváni činit pokání za naše hříchy. Už od rána můžeme v duchu stát s Pannou Marií pod křížem – při plnění všech našich každodenních povinností – a například jen opakovat modlitbu: „Pane Ježíši Kriste, synu živého Boha, smiluj se nade mnou hříšnou.“ Máme se postit o chlebě a vodě – kdo může. V tento den bychom měly Pánu předložit všechno, co prožíváme – naše povinnosti, námahu jako oběť za naše hříchy, tedy za to, co jsem já sama udělala špatně. Pobožnost tridua v kostele nebo ve skupince by měla být pouze vyvrcholením celého dne. Po ní bychom mohly odcházet v tichosti do svých domovů a v duchu děkovat za Boží milosrdenství.

V sobotu můžeme prosit o milost odpuštění těm, kteří ublížili našim dětem. Můžeme udělat místo nich skutek pokání, aby Pán viděl, že to myslíme vážně a že to opravdu chceme. Celý den si připomínejme, že nám Ježíš odpustil mnohem víc, než co my máme odpustit druhým. Můžeme si například opakovat modlitbu Otče náš.    V neděli je den radosti a chval. Měla by to pocítit celá naše rodina a přátelé. Celá neděle může být modlitbou chval a díkůvzdání. Pobožnost v kostele nebo ve skupince a agapé je jen vyvrcholením celého tridua. Tento den můžeme i doma připravit slavnostnější oběd než obvykle a věnovat se rodině, aby i oni všichni z nás cítili, že máme v srdci radost. Prosme Pannu Marii, aby nám pomohla. Aby její radost byla i naší radostí a aby se dotýkala všech našich drahých.    Pánu Ježíši bylo líto zástupu, který se po tři dny zdržoval s ním a neměl co jíst. Nechtěl je propustit hladové, aby nezemdleli na cestě. Mámy a tátové, děti i kněží, to je o nás – ani jeden, ani jedna z nás neodejde z tridua s prázdnou.

Modlitební triduum v Odrách 27. – 29. ledna 2012

 
 
 

 

Konference MM v Brně 21. -23. 10. 2011

úryvek z kázání otce Šebestiána Smrčiny:

Boží láska je opravdová, nesobecká, chce nás udělat šťastnými a naše „vnitřní“  napojení na Pána nás uschopňuje milovat druhé, my se musíme otevřít a hledat toto napojení, chtít ho hledat, prosit, aby nám Pán tu lásku dal,protože sami nezmůžem nic, když budem hledat toto vnitřní napojení, pak  přijde samo, Boží láska si sama najde cestu…“Nejprve hledejte Království“

Otec Šebestián nám přál, kéž neuváznem ve svých starostech, kéž neztratíme základní napojení ze kterého čerpáme, protože je tolik bídy ve světě, nejenom hmotné, ale i vztahové a my ji kolikrát ani vidět nechcem, ale , kdo jiný než my ji máme vidět? Vždyť jsme byli posláni sloužit– (my maminky doma, že? nám nemusí nic vykládat- děti, manžel, prádlo, úklid, vaření atd. atd), Pán každého z nás nějak vybavil, každý máme nějaké schopnosti, máme i rezervy, vyhýbáme se i těm situacím potřeby, nouzi, ale když se otevřeme – tak my dostaneme…

protože naše srdce zaplaví radost, pokoj, svěžest, naděje.

mše svatá

skupinky

a další skupinky

sešlo se nás tam na 400

naše maminky a babičky

odevzdání „všeho“ Pánu

svědectví účastnic:

V uplynulých dnech  jsme mohly s Maruškou a Dájou prožívat překrásnou a nezapomenutelnou atmosféru celých dvou dnů pobytu v Brně. Není snad chvilka, která by nebyla pohlazením na duši. Ať už to bylo prostředí KD Rubín, obědy, ubytování na chlapeckém internátě, snídaně- přímo s láskou domova. Setkaly jsme se a poznaly tolik milých, moudrých a vzdělaných lidí. Přednášku o. Satorii-nádherné duchovní učení- jsem v bodech opsala, rozmnožila a předám  našim děvčatům  a také naší druhé skupince. Rovněž se podělíme i o úchvatné zážitky ze Mší svatých, které jsme v Brně prožily. Chválím také rozdělení do skupinek, kde jsme  mohly poznat mnohdy těžké životy maminek a svědectví, co už dokázala společná MM. Krásné vzpomínky budu mít na velice bezprostředního o. Šebestiána, který rozdával jen radost. S ním by se chtěla znovu setkat. Nezapomenu také nikdy na modlitby za uzdravení o. Majvalda ,  kde jsem se v tolika momentech života, které probíral, poznala- prosila za odpuštění nebo jsem odpustila a zbavila se mnoha trápení. Také mám radost z toho, že jsem se setkala o. Líznou. Jeho knihy jsem četla, obdivuji ho za všechno, co prožil, koupila jsem si další jeho knihu a mám ji i z jeho písemným požehnáním. Píši jen v superlativech, nic jiného necítím. Obě i s Maruškou jsme nezávisle pohledaly CD, které jsme si pořídily na Galavečeru Církevních škol před šesti lety a od č. 15 je tam to, co jsme slyšely cestou do Brna a z Brna po modlitbě Růžence. Prostě tím vším žijem ještě dnes a pokusíme se rozdat tu RADOST všem. Zdraví  Jarka  S.
– Obrovský dík paří Nejsvětější Trojici a Panně Marii za víkend strávený na Celostátní konferenci MM v Brně. Stále z toho  čerpám a vznáším se v oblacích. Něco tak nádherného jsem ještě nezažila, takové nadšení a duchovní  podporu, klid a přítomnost Živého Boha. Přála bych to všem maminkám i babičkám. Tolik M.K.

Veliké poděkování patří všem těm milým ženám-organizátorkám z Brna i ze Slovenska.

 

 

Přidat komentář

You must be logged in to post a comment.

Kde jsme?

pozvánky

statistika