Bohoslužby

Mše svaté v našich kostelích během školního roku

pozor, neplatí plně v době adventní a době letních prázdnin viz. aktuální pořad bohoslužeb
 

Farní kostel sv. Bartoloměje v Odrách:

neděle 09.30
pondělí 18.00
úterý 07.00
středa 08.00
čtvrtek 18.00
pátek 17.00
sobota 08.00
 
V městě Odry se slouží mše svatá
pondělí Domov pro seniory 15.30 (každý druhý týden)
středa Městská nemocnice 15.30 (pouze ve školním roce)
 
Svátostná adorace ve farním kostele Odry:
pondělí: 17.15 – 18.00
čtvrtek: 18.30 – 19.00
sobota: 7.30 – 8.00
 
svátost smíření 30 minut přede mší svatou
 
bohoslužby pro děti pro všechny okolní farnosti obvykle každý 2. pátek v měsíci

pro aktuální pořad bohoslužeb klikněte zde

 

Farní kostel Navštívení Panny Marie v Mankovicích:

 

neděle 08.00
středa 18.00
pátek 18.00

svátost smíření přede mší svatou

pro aktuální pořad bohoslužeb klikněze zde

Farní kostel Nejsvětější Trojice ve Veselí u Oder

neděle 09.30
čtvrtek 18..00

svátost smíření přede mší svatou

pro aktuální pořad bohoslužeb klikněte zde

Farní kostel sv. Prokopa na Pohoři

mše svaté se střídají po 14-ti dnech v neděli a v sobotu (mše svatá s nedělní platností)

sobota 17.00
neděle 8.00

svátost smíření přede mší svatou

pro aktuální pořad bohoslužeb klikněte zde

Filiální kostel sv. Martina v Tošovicích

mše svaté se střídají po 14-ti dnech v neděli a v sobotu (mše svatá s nedělní platností)

sobota 18.30
neděle 11.00

svátost smíření přede mší svatou

pro aktuální pořad bohoslužeb klikněte zde

Další místa:
bohoslužby 2x do roka:
kaple Panny Marie Růžencové v Loučkách u Oder
neděle nejbližší památce Panny Marie Růžencové 7. října – poutní mše svatá v 11.00
pondělí druhé v měsíci květnu – mše sv. a májová pobožnost v 18.00

kaple Andělů strážných ve Vítovce bohoslužby 2x do roka:
neděle nejbližší památce Andělů strážných 2. října – poutní mše svatá v 11.00
pondělí poslední v měsíci květnu – mše svatá a májová pobožnost v 18.00
V ostaních kaplích se slouží mše svaté pouze jednou do roka u přiležitosti májových bohoslužeb:
kaple svatého Josefa v Odrách – 1. května v 18.00
kaple sv. Anny ve Veselí u Oder – zpravidla třetí pondělí v květnu v 18.00
kaple Panny Marie v Mankovicích – zpravidla druhá středa v květnu v 18.00
kaple Panny Marie u skalních sklepů v Odrách – 31. května v 18.00
 kaple Panny Marie Karmelské v Jakubčovicích u Oderu Oder bohoslužby 2x do roka:
neděle nejbližší památce Panny Marie Karmelské 16. července – poutní mše svatá v 11.00
pondělí třetí v měsíci květnu – mše sv. a májová pobožnost v 18.00
Kde jsme?

pozvánky

statistika