Správci farností

P.Kunik
farář
P. Mgr. Petr Kuník
narozen 28. 4. 1969 v Krnově
kněžské svěcení přijal v Ostravě 2000
předcházející působiště: Lichnov, Vlčovice 2000 – 2010
farářem v Odrách ustanoven od 1.7.2010
 kontakt:
tel:  737 857 008
email: rkf.odry@doo.cz
***
 
P. Obr
farní vikář
P. Mgr. Pavel Obr
narozen 16. 6. 1984 v Ostravě
kněžské svěcení přijal v Ostravě 2017
farním vikářem v Odrách ustanoven od 1.7.2017
kontakt:
tel:  736 134 861
email: Franmore@seznam.cz

 ***

 
Michla Jadavan působil v Odrách jako farní vikář od r. 2014
zemřel po těžké nemoci 2. 2. 2018
 R.I.P.
***
 
 
 
farní vikář
 
P. František Staněk
v současnosti studující na Papežské diplomatické akademii
Pontificia Accademia Ecclesiastica v Římě
narozen 1985 v Ostravě
jáhenské svěcení přijal v Ostravě 2011
kněžské svěcení přijal v Ostravě 2012
aktivní služba ve farnosti Odry 2011-2014
fr.stanek@gmail.com

osobní web

Kde jsme?

pozvánky

Statistika