Správci farností

P.Kunik
farář
P. Mgr. Petr Kuník
narozen 28. 4. 1969 v Krnově
jáhenské svěcení Opava 1999
kněžské svěcení Ostrava 2000
předcházející působiště: Frenštát pod Radhoštěm 1999-2001
Lichnov, Vlčovice 2000 – 2010
farářem v Odrách ustanoven od 1.7.2010
 kontakt:
tel:  737 857 008
email: rkf.odry@doo.cz
***
 jáhen Slepička
 jáhen
Jan Slepička
domovská farnost Ostrava-Zábřeh
jáhenské svěcení 19. 06. 2021 Opava
do jáhenské služby v Odrách ustanoven 01.07. 2022
kontakt:
tel:  732 463 910
email: jslepicka@doo.cz
 
MK01a
farní vikář
P.  Michal Krenželok

kněžské svěcení přijal v Ostravě 2020
farním vikářem v Odrách od 01. 07. 2020
nyní pokračuje v teologickém studiu
Gregoriánská univerzita Řím
kontakt:
tel:  737 040 992
email: MichalKrenzelok@seznam.cz
mkrenzelok@doo.cz

 ***

 
Michal Jadavan působil v Odrách jako farní vikář od r. 2014
zemřel po těžké nemoci 2. 2. 2018
 R.I.P.
***
 
 
 
P. František Staněk
absolvent Papežské diplomatické akademie
Pontificia Accademia Ecclesiastica v Římě
narozen 1985 v Ostravě
jáhenské svěcení přijal v Ostravě 2011
kněžské svěcení přijal v Ostravě 2012
služba farního vikáře ve farnosti Odry 2011-2014
nyní člen vatikánského diplomatického sboru
nunciatura Středoafrická republika – Čad 
fr.stanek@gmail.com

osobní web

Kde jsme?

pozvánky

statistika