výuka náboženství

přehled2022-2023 nástěnkaNab22-23

výuka náboženství v Odrách 2022-2023

přihláška na výuku náboženství 2022-2023

pomůcka ke zpytování svědomí pro děti

Po vyplnění prosím o odevzdání na faru v Odrách.

Přirozenou součástí života farnosti jsou katecheze, které probíhají formou výuky náboženství pro děti základních škol. Předmět „Náboženská výchova“.  si klade za cíl seznámit dětí s hodnotami křesťanství a s biblickým pohledem na svět, tak aby ovlivňovaly jejich morální postoje a jednání. Pokud si má člověk vytvořit vztah, má k něčemu přilnout a zamilovat si to, co je dobré, pak to musí nejdříve objevovat skrze poznávání.  Jednou z povinností duchovní správy, je tuto možnost křesťanským rodičům pro jejich děti poskytnout.

Výuka probíhá podle osnov schválenými Českou biskupskou konferencí a Ministerstvem Kultury ČR.

Přidat komentář

You must be logged in to post a comment.

Kde jsme?

pozvánky

Statistika