Kontakty

 

 

Římskokatolická farnost Odry

IČ: 47 86 33 07

tel. 556 730 169

rkf.odry@doo.cz

Kontakty na oderské duchovní zde

číslo účtu: 239 124 574/0300

Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob

Název: Římskokatolická farnost Odry
Sídlo: Ulice: Kostelní 11/11
Obec: Odry
PSČ: 74235
IČ: 47863307
Datum evidence: 01.07.1994 Číslo evidence: 8/1-08-100/1994
Statutární orgán: 1) farář Mgr. Petr Kuník
Způsob jednání: Statutární orgán jedná samostatně, v případě uzavírání smluv a dohod jejichž předmětem je hodnota plnění přesahuje částku 100.000, – Kč, je nutný „ordinariátní“ souhlas (souhlas biskupa nebo generálního vikáře diecéze ostravsko-opavské)
Zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava, 72802, IČ 65468953
Kde jsme?

pozvánky

Statistika