Dobešov

od 1. 8. 2014 přešla Římskokatolická farnost Dobešov pod správu Spálova.

farní kostel sv. Mikuláše v Dobešově

z oderské kroniky o farnosti Dobešov
 
Novorománský kostel v let 1854-55 nahradil dřevěný kostelík z roku 1485 s malovaným prkenným stropem.

 Podélný jednolodní kostel je obrácen kněžištěm k západu. Sestává z lodí o třech polích, k níž se připojuje užší válcové kněžiště, které je stejně vysoké jako loď. Hlavní východní průčelí zaujímá blok ve středu převýšený hranolovitou věží , obsahující na jižní straně bočního pole kruchty a na severní straně točité schodiště. Na jižní straně kněžiště je sakristie.
 
Loď s kněžištěm kryje sedlová střecha. Nad vítězným obloukem vyrůstá osmiboká sanktusní věž s lucernou a jehlancovou střechou. Věž vrcholí jehlancovou oplechovanou střechou s makovicí a křížem. 

Kde jsme?

pozvánky

statistika