Pandemický kříž

křížsm

Milí přátelé, po několika měsíčním úsilí se nám podařilo dokončit stavbu kříže připomínající události spojené se současnou pandemii nemoci Covid. V neděli 11. října odpoledne se konalo jeho žehnání za přítomnosti starosty i místostarostky města, ředitele Charity a dalších milých hostů. Chci takto poděkovat za vstřícný postoj města a všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Osobně jsem byl velmi překvapen, jaký zájem medií realizace tohoto záměru vyvolala. Stejně tak i přitažlivost k navštěvování tohoto místa. U kříže jsem docela náhodně potkal poutnici až ze vzdálení Karviné.
Netušil jsem, že Tošovskému kopci, kde kříž stojí, se také říká VLADAŘ. A tak je možné to pochopit také jako symbol toho, že Boží láska, která se v těchto dnech promítá do konkrétních lidských skutků obětavosti a nezištné pomoci, bude nadále našemu městu i tomu světu vládnout. (P. Petr Kuník, Oderský zpravodaj, listopad 2020)
foto a pozvánka

11.10.2020pandemickykriz 9 of 18

Pozvánka žehnání kříže

Televizní zpravodajství

 TV PolárBeze jména  TVPolar02  ČT 1kříž
 Informace o kříži:

IMG_2020

GPS: 49.6808550N, 17.8445475E

Článek do Oderského zpravodaje – říjen 2020

mapa

simulace

výhled

Kde jsme?

pozvánky

statistika