Týdenní pořad bohoslužeb

04.týden
ohlášky:

  • v pátek se mají ministranti schůzku na faře v Odrách v  16.00.
  • Děkuji všem, kteří se účastnili úterní ekumenické bohoslužby. Vybralo se při ní na Charitu v Odrách 1.500,- Kč. Pán Bůh zaplať. Pár fotek z bohoslužby najdete na farním webu.
  • Setkání ekonomické a pastorační rady Oder a Veselí se o týden odkládá. Bude ve čtvrtek 3. února.
  • Manželské setkání bude příští pondělí 31. ledna na faře v Odrách ve 20 hodin
  • Co se týká lektorské služby, či přednesu žalmů, moc prosíme, abyste se do ní více zapojovali. Důvody jako „stydím se, nebudu na sebe upozorňovat, nebudu druhým kazit den“, nejsou na místě. Může se stát, že někteří lidé prožívají při vystoupení před veřejnosti nepřekonatelnou patologickou úzkost, ale rozhodně to není 80 % procent populace, jak to vyplývá z praxe v katolických kostelích. Jako důvod se nabízí jen neochota překonat první zábrany, ne-li to přímo pohodlnost on to někdo zařídí. „Však ten ať čte, tomu jde nejlíp. Nebo od čeho jsou ministranti?“ Ministranti nejsou lektoři, i když to mají k ambonu nejblíž. Jedno z pravidel pro slavení liturgie říká, že každý se má zapojit způsobem, který může. Tedy nenecháváme druhé dělat všechno. Ministranti už svůj úkol mají. Proto se nabízí jako pravidlo, že alespoň neděli minimálně jedno čtení bude číst někdo z lidí v lavici. Z toho důvodu je tady novinka, která funguje v dobře v jiných farnostech, a tou jsou archy na službu čtení Božího slova při mši svaté. Papír tam bude vždy několik týdnů dopředu, abyste si mohli vybrat a kostelník, či kněz nemusel lítat před mši a někoho o tuto službu prosit. Bude jen důležité si text přečíst buď v čas přede mší, nebo lépe už doma. Je mnoho způsobů, jak se ke čtení dostat. Na farních stránkách je v horní liště odkaz na novou zvláštní stránku určenou pro lektory. Najdete tam potřebná čtení a dokonce i audiozáznam pro lepší přípravu. Pro chytrý mobilní telefon existuje aplikace s názvem „Misál“. Texty máme k dispozici i ve dvojlistu brožurce Nedělní liturgie, kterou pod kůr dáváme pro kůr koncem týdne. Pod kůrem také dnes najdete praktické pokyny pro lektory, které jsou přizpůsobené pro naši farnost. Fungující lektorská služba je znakem toho, že farnost sama sebe prožívá jako rodinu, ve které se každý snaží pomoci tam, kde může. Kéž se nám to daří.

 

Kde jsme?

pozvánky

Statistika