Týdenní pořad bohoslužeb

48.týden


ohlášky:

 • sbírka na potřeby farnosti 20. 11. 2022: Odry 7.531,- Kč; Mankovice 4.962,- Kč; Veselí 700,- Kč; Pohoř 959,- Kč
 • Připomínáme dnešní charitativní koncert na podporu oderského stacionáře Zvoneček ve farním kostele v Odrách v 15 hodin. Program na plakátovací ploše před kostelem, nebo na farním webu.
 • Otec Petr je do pátku na izolaci, pokud se nepodařilo zajistit zástup jiného kněze, bude sloužena otec Janem bohoslužba slova. Tedy intence bude třeba přesunout, případně je může odsloužit o, Petr na faře. je třeba se ním na tom domluvit.
 • Náboženství 3. a 4. třídy se ruší. Děti se ze Spálova dopraví domů autobusem, jako v jiných dnech. Netýká se to 5. – 8. ročníku. Ti mají výuky jako obvykle.
 • Také návštěva nemocných otec Petr odkládá na další pátek 9. prosince.
 • Ministranti mají v pátek schůzku na faře v 16. hodin
 • Prvokomunikanti mají přípravu v pátek v 18 hodin podle plánu.
 • Zveme na duchovní obnovu v pátek a sobotu 8. a 9. prosince na oderské faře. Obnovu povede otec jáhen Jan Slepička.
 • V sobotu 10. prosince bude probíhat v oderském kostele večer chval, na který zvou animátoři děkanátu Bílovec.
 • Dnes také začíná adventní putování ikony Svaté Rodiny. Jako první ji přijmou Schindlerovi na hájence v Odrách a Šrámkovi na Veselí. Doma ji budou mít 3 dny. Předávat se bude předávat podle domluvy. Seznam domácností použijeme loňského roku a najdete ho na farním webu s odkazem v horním menu.  Pokud by v seznamu být nechtěl, nebo naopak chtěl být připsán, dejte vědět otci Petrovi. Poslední rodina přinese ikonu do kostela v neděli 1. ledna.

Odry

 • Příští neděli se slaví poutní mše svatá ke svatému Mikuláši na Dobešově. Zveme rodiče s dětma na tuto slavnost. Máme zaručené zprávy, že se tam objeví svatý Mikuláš s dárky pro děti. Pokud může, určitě na Dobešov vypravte. Mše svatá začíná v 11. hodin. Na děti, které budou na mši v Odrách se také nezapomene.
 • Prosím o pomoc se zajištěním snídaní pro děti po rorátech. Pod kůrem najdete rozpis, do kterého se můžete už nyní zapisovat. Předem děkujeme za vaši ochotu.
Kde jsme?

pozvánky

Statistika