Týdenní pořad bohoslužeb

48.týden

ohlášky:

 • Dnes se koná náhradní sbírka na misie formou příspěvku do pokladničky v kostele. Dary na misie prosím neposílejte na farní účet.
 • Protože se k dětem 5 nedělí nedostaly obrázky (známky) do jejich alba, budou v kostele k dispozici celý pásek až k dnešní neděli. Nerozstřihejte si jednotlivé obrázky, dokud nejmete zadní stranu, pak se bude těžko sundávat.
 • Výuka náboženství bude zatím pokračovat pro 3.- 6. ročník distančně. Pro 1. a 2. ročník se zatím neobnoví. I když děti budou chodit do školy problémem je, že naše skupinky jsou složené z různých škol a toto hygiena nedoporučuje. Výjimkou jsou žáci 7.-9. třídy. Je jich pouze 5 a jsou z jedné školy. Ti budou mít od pondělí náboženství na faře s otcem Michalem.
 • V kostele také najdete několik kusů tzv. Rodinného kalendáře s velkým místem pro plánování. Stoji 200,- Kč a podpoříte tím Centrum pro rodinu v Ostravě.
 • Pravidla pro vpisování na nedělní bohoslužby: Stále platí dispens od účasti na nedělní bohoslužbě. Znamená to, že bychom měli využít sledování nějakého přenosu a případně svatého přijímání v kostele. Na mši svatou v neděli se může dostat pouze 20 lidí, snad v dohledném období 30 lidí (jestli jich bud více, není ještě jisté), proto je třeba zvážit svou účast v Adventu max. jednou, tak aby dostali příležitost další. Děkuji za pochopení
 • Příští neděli si můžete nechat požehnat adventní věnec tak, že budete mezi 20 účastníky mše svaté, nebo tak, že si tam některým z účastníků necháte přinést a po mši vyzvednete, nebo si ho přinesete v rámci svatého přijímání a kněz vám ho požehná individuálně.
 • Tento týden je poslední možnost získávat Plnomocné odpustky zemřelým, pokud jste ještě nevyužili všech osm dnů.
 • Připomínáme, že je dnes zpřístupněna farní knihovna, i když omezeným způsobem. Na farním webu vznikla stránka věnovaná novým a zajímavým knížkám. Knihovna bude otevřená tuto neděli od 9.45 do 10.15. A další neděle půl hodiny po mši svaté. Vše se bude řídit těmito pravidly:
 • V knihovně bude s obsluhou jen jedna další osoba, používejte roušku a desinfekci rukou
 • S Adventem je tradičně spojeno putování ikony Svaté rodiny. Nic nebrání, abychom v ní pokračovali. Problémem zůstává předávání formou návštěvy, která se může vynechat. Prosím, abyste se v případě zájmu napsali do formuláře v kostele, případně my dali vědět a já vás napíšu do seznamu na internetu. Opět mi pak nahlásíte, kam jste ikonu předali a to do seznamu zaznamenám.
 • Opět máme jako výraz poděkování připravený pro Včelky a květinářky nástěnný kalendář. Tentokrát s fotografiemi přírody pana faráře. Vyzvednou si ho můžou vedoucí skupinek pro své členy, od příští neděle v zákristii kostela.
 • Příští neděli se také budeme loučit se službou kostelnice paní Lukášové, která se o kostel starala po panu Josefovi Jakubíkovi pět let. Prozatím bude tato služba neobsazená.
 • Adventní číslo zpravodaje Zvon vydávat nebudeme. K dispozici bude pouze pořad vánočních bohoslužeb.
Kde jsme?

pozvánky

Statistika