Týdenní pořad bohoslužeb

09.týden

Ohlášky:

Ohlášky:

  • Sbírka na Haléř svatého Petra 1. neděli postní

Odry 7.992,- Kč; Tošovice 620,- Kč; Mankovice 4.511,- Kč;

Veselí 1.480,- Kč Pohoř 2.220,- Kč; Dobešov 1.010,- Kč

Pán Bůh zaplať

  • v pátek budeme navštěvovat nemocné

 

  • Slovo biskupa Martina k zpřísněným opatřením nouzového stavu

Milí bratři a sestry,

s přáním Pánova pokoje vás všechny srdečně zdravím!

Rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy.

Zvláště chci připomenout a požádat vás, abyste při svatém přijímání přijímali eucharistii na ruku. Není to výraz neúcty ke Kristu, ale vyjádření úcty a respektu k práci těch, kteří v nemocnicích bojují o každý lidský život.

Dále se spojujme v modlitbě posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o přímluvu patronku diecéze svatou Hedviku a také blahoslaveného P. Richarda Henkese.

Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

+ Martin David

apoštolský administrátor

K tomu ještě poznámka otce Petra. Přijímání na ruku je v tuto chvíli jistě správnější, a pro podávajícího také jednodušší. Není to ale vyloženě příkaz. Tedy ti, kterým to svědomí nedá, aby přijímali na ruku, nebudou nadále k ničemu nuceni. Jen prosím, abyste při přijímáni do úst jazyk jen zlehka položili na dolní ret, nikoliv, abyste ho celý vyplázli jako u lékaře. Pro podávajícího je pak velký problém jazyka se nedotknout. Pak je nucen si znovu dezinfikovat ruce.

Pro ty, kteří přijímají na ruku, připomínám, že musí mít obě ruce volné, složené pod sebou a mít volná i ústa, tedy bez roušky. Po přijetí eucharistie je naší povinnosti zkontrolovat, jestli nám na dlani nezůstaly drobky a případně je také přijmout.

Také prosím o to, aby se před kostelem vytvářely hloučky pouze na nezbytnou dobu. Připomínám, že podle pandemické vyhlášky, se mohou shromáždit mimo rodinu pouze dvě osoby. Třebaže k sobě cítíte důvěru, je třeba dávat příklad i veřejnosti. Děkuji za pochopení

Kde jsme?

pozvánky

Statistika