Pastorační rada

Pastorační rada Římskokatolické farnosti Odry

Dne 25. ledna 2014 byla na základě dekretu biskupa ostravsko-opavského Františka Václava Lobkowicze s platností od 1. 9. 1997 ustanovena pastorační rada farnosti. Tato rada vznikla z podnětu faráře P. Petra Kuníka, z důvodu užší spolupráce duchovního správce s laiky, při vytváření a prohlubování života v oderském farním společenství, potažmo ve farnostech, které jsou mu biskupem k duchovní správě svěřeny.

Členové pastorační rady byli vybráni na základě Kanonu 2, § l. výše zmíněného dekretu trojím způsobem. Tím že se už podíleli určitou službou na pastorační péči ve farností, jmenováním faráře a volbou věřících, která se konala 12. ledna 2014 ve farním kostele v Odrách po nedělní bohoslužbě. Jsou to tito:

Chrástková Petra – Odry, Jakubík Martin – Tošovice, Schindler Jiří – Odry, Skalka Jan, ml. – Loučky, Skalka Josef – Loučky, Šuba Jiří – Odry, Šrámek Vojtěch, Veselí u Oder, Vymětalová Jana – Odry, Hana Jakubíková, P. Petr Kuník – farář, P. Pavel Obr – farní vikář

přehled sbírek 2021

Dekret biskupa o pastoračních radách ….. výsledky voleb2014

Zde budou uveřejňovány programy jednání na jednotlivých schůzkách:

 9. ledna 2020

14. ledna 2019

 Kalendář akcí 2020-1

Přidat komentář

You must be logged in to post a comment.

Kde jsme?

pozvánky

Statistika