Pozvání k modlitbě

večerchvalLogoFul

Prázdninový tábor pro děti

Plakátek minitábor 2018

V neděli se začíná po mši svaté.

Manželské setkání

manželáci

1. setkání manželů v tomto školní roce se uskuteční v pondělí 15. října u manželů Dohnálkových v Odrách,

ulice Růžová 17 (vedle restaurace U Zdeňků) ve 20 hodin. Srdečně zveme.

Milion dětí se modlí Růženec

miliondětí

Papežská nadace Kirche in Not – nás zve k celosvětové modlitební iniciativě „Milión dětí se modlí růženec“. Úmyslem této modlitby je prosit za mír na zemi. Všichni rodiče, učitelé a vychovatelé jsou zváni, aby se ve čtvrtek 18. října 2018 v 9.00 hod. modlili spolu s dětmi růženec za jednotu a mír ve světě. Na mnohých místech se v tuto dobu na půl hodiny dokonce přeruší vyučování. Tuto modlitební akci zahájilo několik dospělých v roce 2005 ve Venezuele, důvěřujíce slovům svatého otce. Pia: „Když se bude milión dětí modlit růženec, svět se změní.“

Rodiče se ale mohou v tomto měsíci modlit s dětmi doma každý den, třeba jen jeden desátek. Jako pomůcka slouží dvojlist, který si může odnést rodina, která se chce do této aktivity zapojit.

 

Zářijové číslo zpravodaje Zvon

včely

Kde jsme?

pozvánky

Statistika