Farní tábor Blahutovice – Chvalozpěv stvoření

logo

Přinášíme vám pár fotografií z farního tábora na téma Chvalozpěv svatého Františka. V sobotu jsme procházeli 10 zastavení Františkovy cesty v okolí Blahutovic, v pondělí proběhla katecheze „Jak svatý František kázal ptákům“.

1. koncert Festivalu duchovní hudby v Odrách

festival2019a

Program festivalu

Výročí smrti sv. Melichara Grodeckého

 Grodecky  Grodecky2

Novena připravená u příležitosti 400 let od mučednické smrti sv. Melichara Grodeckého, jednoho z patronů naší diecéze je možno stáhnout zde.

Výzva k zapojení do batůžkového projektu

Je zde iniciativa, aby se naše farnost zapojila od tzv. „batůžkového projektu“. Možná jste už slyšeli o mezinárodní organizaci Mary’s Meals (Mariino jídlo). Tato organizace zprostředkovává vzdělání a jedno jídlo denně pro školáky v chudých zemích Afriky. Více na webu organizace:

batuzkovýprojekt

Naplněné batůžky můžete předávat každou neděli po mši svaté paní Petře Chrástkové, nebo je donést na 1. páteční mši svatou pro děti v září, kde se batůžky posvětí společně se školními aktovkami našich dětí. Pán Bůh zaplať všem, kdo se jakkoli zapojí.

Památka svatého Šarbela Machlufa

Šarbel2

Kde jsme?

pozvánky

Statistika