Připojujeme se k Hlasu zvonů pro Aleppo

_91931107_aleppo_pohja_en2

Při vědomí, že nemůžeme mnoho učinit lidskými silami, a při hlubokém soucitu se všemi oběťmi nelidských podmínek panujících v bombardovaném Aleppu, Vás prosíme, aby se jako hlas trpících i v našich farnostech v 17 hodin rozezněly zvony a spolu se všemi jste se modlili za bratry a sestry v Aleppu a celé Sýrii. Prosíme, abyste tak učinili po dobu tří dnů od pátku 21. 10. do neděle 23. 10. na znamení Ukřižovaného a Vzkříšeného Krista, jenž trpí ve všech bezbranných a do nelidských podmínek uvržených lidí a který jediný je pevnou oporou naší naděje, že Bůh je silnější než jakékoliv zlo a zvítězí i v tomto bolestném kříži.

Kéž je tento hlas zvonů také připomínkou naší vládě i vládám světa, že nesmí mlčet a musí aktivně jednat, když jsou porušována základní lidská práva a páchány válečné zločiny proti lidskosti.

Biskupové a řeholení představení Čecha a Moravy.

Více informací k této „Výzvě“ naleznete na webových stránkách diecéze.

Volání řeholnic z Aleppa

294793045-ac8c47ae4c-o

Církevní škola v Odrách zve nové studenty

otver-dvere2016

Read the rest of this entry »

akce pro děti na podzimní prázniny

2016mterezab

pozvání animátorů Bílovec

putak2016b

Kde jsme?

pozvánky

Statistika