Adventní koncert Ondrášku

adventkoncert2017Sm

prosba o finanční pomoc

Giunsm

Milí přátelé, obrací se na nás řeckokatolický kněz otec Nikanor Vyšniveckyj z ukrajinské farnosti v Dnipru (město s téměř milionem obyvatel). Prosbu nám zprostředkovala slečna Michaela Schindlerová, která na Ukrajině pracuje jako dobrovolnice a s tímto knězem spolupracuje. Řeckokatoličtí věřící v toto městě nemají kostel a jediným místem pro bohoslužby je jeden dvojbyt, který mají v pronájmu a který si provizorně upravili pro sloužení liturgie. V současné době jim majitel dal podmínku, že si byt musí buď kopit, nebo budou muset z něj odejít. Třebaže se věřící na pronájem skládají, na odkoupení bytu prostředky nemají. Proto otec Nikanor poprosil Míšu o zveřejnění prosby o pomoc ve farnostech, které ona zná a také posílá dopis, ve kterém vše vysvětluje. Tento dopis je k dispozici zde k přečtení. Pokud chcete věřícím z této farnosti pomoci, můžete podpořit sbírku, kterou budeme konat za 14 dní na Krista Krále. Je sice plánovaná sbírka na potřeby kostela, ale jednu za rok jistě můžeme na tento účel věnovat. Michaela Schindlerová odjíždí na Ukrajinu 10. prosince a výtěžek z ní může otci Nikonarovi osobně předat.

Podzimní minitábor pro děti

2017podzS

Ministrantská pouť ve Fulneku

PoutMinistrant2017s

Večer chval ve Fulneku

chvalyfulnek

Kde jsme?

pozvánky

Statistika