Příprava prvokomunikantů

logoPrvokomunMezi největší slavnosti ve farnosti patří první svaté přijímání. Není to jen krásná a dojemná podívaná, ale především jedinečná cesta každého chlapce nebo děvčete k Ježíši. Na této cestě vnitřního zrání je třeba děti doprovázet. Začali jsme proto přípravu na přijetí svátosti Smíření a Eucharistie již říjnu.

Ve školním roce 2023 – 2024 se bude konat příprava.

Termín svatého prvního svatého přijímání

Odry: neděle 2. června 2024

Veselí: neděle 9. června 2024

Termíny setkání:

plan setkani2023-2024

 pomůcka ke zpytování svědomí

Pracovní listy pro děti, které kvůli viru nechodí do školy.

Form. svědomí

Zacheus

doplň – křížová cesta

Doplň 10 přikázání

Doplň text

opakování obrázky

 okénko do naší přípravy 2020

DGC_0045

DGC_1373

krest2

Naše setkání, která se konají paralelně s obvyklou výukou náboženství, jsme postavili na metodice s názvem: „Dnes chci být tvým hostem“ (podle evangelního příběhu o Zacheovi). Tato příručka se používá od roku 1989 v Bavorsku a za pomoci metod tzv. „celistvé výchovy“ uvádí děti do vztahu s Boží Synem, který přišel člověka pozvat do blízkého společenství se svým Otcem. Tato příprava si klade za cíl propojit dětem jejich dosavadní životní zkušenost s Ježíšovým evangeliem. Proto se nejedná o výuku katechismu v klasickém smyslu, ale o prožití biblických příběhů, skrze které nás Bůh oslovuje. Takto vypadaly poslední, již přímo eucharistické, katecheze.

Pomůcka ke zpytování svědomí ke stažení:

Zpytovani svědomí

 

VZPOMÍNKY:

22. května 2011  přijalo v Odrách poprvé Svátost Oltářní 6 dětí

 
29. května 2011  přijalo v Mankovicích Svátost Oltářní 6 dětí
 
zvláštní dárkem dětem byla píseň s originálním českým textem
 

  

 
Díky, Bože, za dar Tvůj
nás neustále ochraňuj.
Když dneska právě zcela poprvé
přijali jsme chléb – to Tělo Tvé
i víno, krev Tvou přesvatou.
Ty obejmeš nás pevně láskou svou.
  
Ref. Haleluja, haleluja, haleluja, haleluja
Díky, Bože, za mámy
a jejich něžné laskání,
za táty, brášky, sestry milené,
za všechny slzy setřené,
za kněze s touhou nejvyšší –
přivést nás bezpečně k Ježíši.
 
 
 
 
5. června 2011  přijaly na Veselí poprvé Svátost Oltářní 2 děti
 
 
ZDE NALEZNETE NĚCO VÍCE O PŘÍPRAVĚ PRVOKOMUNIKANTŮ

Přidat komentář

You must be logged in to post a comment.

Kde jsme?

pozvánky

statistika