Příprava prvokomunikantů

logoPrvokomunMezi největší slavnosti ve farnosti patří první svaté přijímání. Není to jen krásná a dojemná podívaná, ale především jedinečná cesta každého chlapce nebo děvčete k Ježíši. Na této cestě vnitřního zrání je třeba děti doprovázet. Začali jsme proto přípravu na přijetí svátosti Smíření a Eucharistie již koncem září.

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády omezující účast deseti osob na bohoslužbách

se první svaté přijímání přesunuje na neděli 11. října.

Poslední informace před prvním svatým přijímáním:
  • Nácvik obřadu bude v sobotu 10. v 10.00 (asi 20 minut) Bude pak příležitost i ke svaté zpovědi, kterou je nutné si před sv. přijímáním vykonat.
  • Mše svatá v neděli 11. června začíná ve farním Oderském kostele v30. Děti se shromáždí na faře v 9.15. Tam dostanou bílou roušku, ušitou k této příležitosti. Odtud pak půjdou spolu s knězem v liturgickém průvodu do kostela.
  • Rodiče a příbuzní budou mít vyhrazeny první čtyři lavice. Aby děti neměly při příchodu do kostela nic v rukou, vezměte jim svíčky k obnově křestního slibu a vsaďte do stojánku na boční oltáře (ideální bude, pokud mají své křestní). Lístek s modlitbami, budou mít děti na lavičce, tam kde budou děti sedět.
  • Doporučuji, aby byli na tuto slavnost pozváni také kmotři, kteří mají jít kmotřencům příkladem v životě z víry (přistoupit také ke svatému přijímání).
  • Fotografovat bude zajištěný fotograf. Fotoaparáty můžete mít také vy, ale při obřadu s nimi nechoďte dopředu.
  • Ke svatému přijímání půjdou děti jako první, jako jediní budou také přijímat pod obojí.
  • Po mši svaté se budeme společně fotografovat.
  • Podíl na všech nákladech je 500,- Kč na dítě. (všechny materiály jako tašky barvy a originální trička, která jsou zatím ve výrobě) Peníze můžete přinést na nácvik v sobotu.

 

 pomůcka ke zpytování svědomí

Pracovní listy pro děti, které kvůli viru nechodí do školy.

Form. svědomí

Zacheus

doplň – křížová cesta

Doplň 10 přikázání

Doplň text

opakování obrázky

 okénko do naší přípravy 2020

DGC_0045

DGC_1373

krest2

Naše setkání, která se konají paralelně s obvyklou výukou náboženství, jsme postavili na metodice s názvem: „Dnes chci být tvým hostem“ (podle evangelního příběhu o Zacheovi). Tato příručka se používá od roku 1989 v Bavorsku a za pomoci metod tzv. „celistvé výchovy“ uvádí děti do vztahu s Boží Synem, který přišel člověka pozvat do blízkého společenství se svým Otcem. Tato příprava si klade za cíl propojit dětem jejich dosavadní životní zkušenost s Ježíšovým evangeliem. Proto se nejedná o výuku katechismu v klasickém smyslu, ale o prožití biblických příběhů, skrze které nás Bůh oslovuje. Takto vypadaly poslední, již přímo eucharistické, katecheze.

Pomůcka ke zpytování svědomí ke stažení:

Zpytovani svědomí

 

VZPOMÍNKY:

22. května 2011  přijalo v Odrách poprvé Svátost Oltářní 6 dětí

 
29. května 2011  přijalo v Mankovicích Svátost Oltářní 6 dětí
 
zvláštní dárkem dětem byla píseň s originálním českým textem
 

  

 
Díky, Bože, za dar Tvůj
nás neustále ochraňuj.
Když dneska právě zcela poprvé
přijali jsme chléb – to Tělo Tvé
i víno, krev Tvou přesvatou.
Ty obejmeš nás pevně láskou svou.
  
Ref. Haleluja, haleluja, haleluja, haleluja
Díky, Bože, za mámy
a jejich něžné laskání,
za táty, brášky, sestry milené,
za všechny slzy setřené,
za kněze s touhou nejvyšší –
přivést nás bezpečně k Ježíši.
 
 
 
 
5. června 2011  přijaly na Veselí poprvé Svátost Oltářní 2 děti
 
 
ZDE NALEZNETE NĚCO VÍCE O PŘÍPRAVĚ PRVOKOMUNIKANTŮ

Přidat komentář

You must be logged in to post a comment.

Kde jsme?

pozvánky

Statistika