Chorus Collegium Odry

Festival Duchovní hudby Odry

Program varhanního Festivalu 2016

Smíšený pětatřicetičlenný sbor se svým orchestrem, patřící chrámu sv.Bartoloměje
v Odrách, účinkuje jak při liturgii tak i koncertně. Vzniká v roce 1970 nástupem Jana Jakubíka na místo varhaníka a sbormistra. S odkazem na předválečnou hudební tradici města Oder, kdy tehdejší sbor spoluúčinkoval se zámeckou kapelou, mění přístup k nácviku sboru a začíná spolupracovat i s místními muzikanty.

více na webu sboru

Kde jsme?

pozvánky

statistika