Veselí u Oder

 obec Veselí

O obci Veselí je první zmínka v roce 1374 na latinské listině Alberta biskupa litomyšlského a pána na Šternberku a jeho synovce Petra. Obec se tam nazývá „Vesele“. Veselí patřilo tehdy do farnosti oderské. Tak to zůstalo do roku 1809, kdy byla ve Veselí zřízena lokálie s lokálním kaplanem neboli kurátem, kterým se stal P. Paul Pipper. Od roku1888 zde byl dosazen první farář František Parák.

pohled z jihu přes hřbitov

 

interiér kostela 

 

Původní kaple, zasvěcená Nejsvětěší Trojici byla vystavěna v roce 1787 jako náhrada starší zvonice. V ní se konaly bohoslužby jen na svátek Nejsvětější Trojice a v neděli před císařským posvícením, dále při pohřbech a svatbách, když si to snoubenci přáli. Až v roce 1810 začaly pravidelné bohoslužby.

 

průčení kostela pohled z jihu

Nový kostel byl vystavěn v letech 1839 – 1840. Je nevelkou jednolodní stavbou v románském slohu, s užším pravoúhlým kněžištěm orientovaným na východ.

Kostel je dlouhý 22 m a široký 9 m. K severní straně kněžiště se přimyká sakristie. Nad středem průčelí vyrůstá nízká hranolovitá věž přebudována v r. 1928 podle návrhu architekta prof. Hickela z brněnské německé techniky.

pohled z pod kůru

píšťalové varhany 

oltář s obrazem Nejsvětější Trojice

 

 

obrázek Panny Marie

zastavení křížové cesty

Loď s kněžištěm kryje původní klasicistní stolicový krov. O zasvěcení kostela Nejsvětější Trojici svědčí hlavní obraz z r. 1934 od Josefa Heinze z Oder.

 

 

HŘBITOV

 

staré německé náhrobky

Kaple jsou zde tři: sv. Jana Nepomuckého, sv. Anny a sv. Floriána.

 kaple sv. Jana  kaple sv. Floriána  kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny je zároveň také pomníkem padlých vojínů.

Farní úřad kaple v r. 1966 opravil. 

5. září 2010 byly instalovány a požehnány pamětní desky za účasti německých rodáků

   

interiér kaple sv. Anny

 

 

Kromě hřbitovního, který stojí u silnice, jsou v obci postaveny další čtyři kříže.

 kříž na dolním konci  

kříž na horním konci

 Boží muka při cesta
na veselký kopec
Kde jsme?

pozvánky

statistika