Kázání

DGC_1667

 2024

cyklus homilií o mši svaté P. Jan Slepička

1. Úvod do mše sv.

2. Vstupní obřady

3. Bohoslužba slova

4. Příprava darů

5. Bohoslužba oběti

6. Svaté přijímání

7.  Závěreční é obřady

 

Rok modlitby (5. v mezidobí) – Ranní modlitba

Vánoční kázání 2023

4. adventní Sounáležitost-Střelba na FF

Půlnoční Greccio 800 let

Svatý Štěpán-Popelka

Svátek Sv. rodiny Otcovství

Svaté Rodiny-Outfit

Matky Boží-Věčnost v mateřství

 

Postní a velikonoční kázání v Odrách 2023

24. neděle v mezidobí A, Odpuštení P. Michal Krenželok

První svaté přijímání – Seslání Ducha Svatého

6. neděle velikonoční – přebývání

Zmrtvýchvstání – dýchání

Velikonoční vigilie – noví lidé

Velký pátek

Zelený čtvrtek – Poslední lekce

Květná neděle – hymnus Filipanům

5. postní – Poslední Ježíšovo znamení

4. postní – pastýřský list biskupa Martina

3. neděle postní – Živá voda

2. neděle postní – Proměna

1. neděle postní – Hřích jako parazit

****

2. neděle v mezidobí – Boží Beránek

Zjevení Páně – Psí pohádka

Svátek Svaté Rodiny 2022 – Tři groše

Svátek sv. Štěpána-pak už nemluvíte vy

Boží hod Vánoční 2022 – Slovo se stalo tělem

Boží Hod Vánoční-Slovo vyžaduje odpověď

Půlnoční – Hůř už bylo 

6. Velikonoční C – Vltavská filharmonie

5. Velikonoční C- Hlubina lásky

3. neděle postní C

Květná neděle C

Velký pátek

Vigilie Vzkříšení

Pondělí velikonoční

Kde jsme?

pozvánky

statistika