Ministranti

Ministrantem může být každý pokřtěný katolický křesťan, který svou službou přispívá ke kráse a důstojnosti liturgie k Boží slávě.

Děkuji vám za to, že ochotně sloužíte u Pánova oltáře, že z této služby děláte tělocvičnu, která trénuje vaši víru a vaši lásku k druhým. Děkuji, že i vy jste začali stejně jako prorok Izaiáš odpovídat na Hospodinů hlas, slovy: „Hle, zde jsem, pošli mne!“ (Iz 6,8)

papež František 4. 8. 2015

Ministrantské schůzky 2022 – 2023 – pátky

ministranti22.23

Schůzky vede Filip Vahalík a Marian Skalka. Každý nový zájemce o mistrování je mezi námi vítán.

instruktážní video pro ministranty (převzato z webu liturgie.cz):
Přidat komentář

You must be logged in to post a comment.

Kde jsme?

pozvánky

statistika