Ministranti

Ministrantem může být každý pokřtěný katolický křesťan, který svou službou přispívá ke kráse a důstojnosti liturgie k Boží slávě.

Děkuji vám za to, že ochotně sloužíte u Pánova oltáře, že z této služby děláte tělocvičnu, která trénuje vaši víru a vaši lásku k druhým. Děkuji, že i vy jste začali stejně jako prorok Izaiáš odpovídat na Hospodinů hlas, slovy: „Hle, zde jsem, pošli mne!“ (Iz 6,8)

papež František 4. 8. 2015

 

Ministranti z farností Odry, Mankovice, Veselí a Pohoř se na faře v Odrách scházejí každý druhý pátek odpoledne, aby se seznamovali s pravidly a smyslem liturgie, aby prohlubovali svou víru a společně se bavili. Schůzka je pak ukončena společným prožitím mše svaté v 17:00. Schůzky vede otec Michal Jadavan a starší ministranti. Každý nový zájemce o mistrování je mezi námi vítán.

Příští ministrantská schůzka na faře v Odrách

v pátek 3. února v 16 hodin.

instruktážní video pro ministranty (převzato z webu liturgie.cz):
Přidat komentář

You must be logged in to post a comment.

Kde jsme?

pozvánky

Statistika