Ministranti

Ministrantem může být každý pokřtěný katolický křesťan, který svou službou přispívá ke kráse a důstojnosti liturgie k Boží slávě.

Děkuji vám za to, že ochotně sloužíte u Pánova oltáře, že z této služby děláte tělocvičnu, která trénuje vaši víru a vaši lásku k druhým. Děkuji, že i vy jste začali stejně jako prorok Izaiáš odpovídat na Hospodinů hlas, slovy: „Hle, zde jsem, pošli mne!“ (Iz 6,8)

papež František 4. 8. 2015

Ministrantské schůzky 2021 – 2021

01. 10. 16.00
03. 12. 16.00
04. 02. 16.00
01. 04. 16.00
08. 10. 15.30
10. 12. 15.30
11. 02. 15.30
08. 04. 15.30
22. 10. 16.00
17. 12. 16.00
18. 02. 16.00
22. 04. 16.00
05. 11. 16.00
07. 01. 16.00
04. 03. 16.00
06. 05. 16.00
12. 11. 15.30
14. 01. 15.30
11. 03. 15.30
13. 05. 15.30
19. 11. 16.00
21. 01. 16.00
18. 03. 16.00
02. 05. 16.00

Schůzky vede Filip Vahalík a Marian Skalka. Každý nový zájemce o mistrování je mezi námi vítán.

instruktážní video pro ministranty (převzato z webu liturgie.cz):
Přidat komentář

You must be logged in to post a comment.

Kde jsme?

pozvánky

Statistika