Farní včeličky

 Rozpis služeb pro výzdobu kostela. 1. pololetí 2024

vcelky16

Farní včeličky jsou úklidové skupinky, které se starají

o úklid kostela svatého Bartoloměje v Odrách.Vznik úklidových skupinek inicioval otec Bohuslav Novák.

První „Seznamovací večírek úklidových skupin“ byl 20. června 1997.

 

Vzniklo 13 úklidových skupinek. Nesmím, ale zapomenout na tři Květinářky, které se staraly o výzdobu kostela. Farní včeličky se scházejí 1x ročně na Setkání úklidových skupinek.

 

Na 5. setkání (2003) dostaly Včelky razítko Farních včeliček, které vyhotovil pan Kučerka st. a pan Bazala.

Na 8. Setkání (2006) zazněla poprvé hymna Farních včeliček a také včeličky dostaly svou vlajku, kterou ušila paní Jana Vymětalová. Tak a od teď mají Farní včeličky vše, co správné seskupení má mít –  kroniku, razítko, hymnu a vlajku.


Od roku 2008 se rozšířily Květinářky – to jsou ženy, které se starají o výzdobu kostela, z 3 na 8 +1(náhradník).
Nyní, v roce 2010 je 10 úklidových skupinek (z nichž jednu tvoří naše mládež a jmenují se Sršni) a 9+1 květinářka.

Hymna Farních včelek

Koho včelky chválí pílí nezměrnou,

Kampak zase míří s kýblem a hadrou?

Deset pilných skupin udržuje chrám,

Květinářky milé patří také k nám.

Takže:  Bůh náš Pán, Bůh náš Pán,

Dobrý Pomocník je Bůh náš Pán!

Bůh náš Pán, Bůh náš Pán,

Dobrý Pomocník je Bůh náš Pán.

Kde jsme?

pozvánky

statistika