Domov Odry a Stacionář

 

Domov Odry je tvořen pěti samostatnými budovami, které nejsou umístěny v jednom areálu. Uživatelé domova – senioři  žijí ve 3 budovách, s názvy – „Vila“, „Domek“, „Stará kuchyň“. Zbývající budovy tvoří hospodářské zázemí. Více zde: www.ddodry.cz

Mše svatá pro uživatele Domova je sloužena co 14 dní v pondělí v 15.30 hodin v prostorách domova . Před bohoslužbou je příležitost ke svátosti smíření.

rozpis bohoslužeb 2023-2024

Domov2023-2024

telefon v případě mimořádné potřeby 556 730 169

 
Modlitba starého člověka:
 
Mám vrásky na obličeji a šedivé vlasy.
Nechci si stěžovat, ale tobě to, Pane, řeknu.
Je mi úzko ze stáří. Je mi jako bych se musel rozloučit,
nemohu žít naplno a musím zažívat,
že den po dni ztrácím sílu, ubývá mi vnější krása.
Byl jsem tak pyšný, že jsem se mohl srovnávat s mladými.
Nyní to cítím, poznávám, že toho nejsem schopen.
Musím se tomu smát, co jsem to chtěl.
Ale ty, Pane, říkáš:
„Kdo ve mne věří, tomu narostou křídla jako orlovi!“
Dej mému srdci sílu, přijmout život tak, jak ho posíláš.
Ne mrzutě, v žalostné večerní náladě,
ale vděčně a připravený ke všemu,
k čemu mě ještě chceš zavolat.
A k tomu mi dej sílu srdce.  Amen.
sv. František Sáleský

Přidat komentář

You must be logged in to post a comment.

Kde jsme?

pozvánky

statistika