Správci farností

P.Kunik
farář
P. Mgr. Petr Kuník
narozen 1969 v Krnově
kněžské svěcení přijal v Ostravě 2000
předcházející působiště: Lichnov, Vlčovice 2000 – 2010
farářem v Odrách ustanoven od 1.7.2010
 
kontakt:
tel:  737 857 008
email: rkf.odry@doo.cz

 
 
***
 
farní vikář
 
P. Mgr. Michal Jadavan
tel: 731 625 643
narozen 1982 v Ostravě
jáhenské svěcení přijal v Ostravě 2010
kněžské svěcení přijal v Ostravě 2011
byl také ustanoven kaplanem Střední pedagogické školy
a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách
a kaplanem pro pastoraci mládeže
v děkanátu Bílovec
***
 
 
 
farní vikář
 
P. František Staněk
v současnosti studující teol. obor patristiky v Římě
narozen 1985 v Ostravě
jáhenské svěcení přijal v Ostravě 2011
kněžské svěcení přijal v Ostravě 2012
fr.stanek@gmail.com
Kde jsme?

pozvánky

Statistika