Týdenní pořad bohoslužeb

38.tyden
 ke stáhnutí ve formátu pdf: 38.tyden
 

Ohlášky: 

  • Na instalaci topení v kostele se vybralo v neděli 2. září 563,- Kč. PBZ. Minulou neděli pak 2.900,- Kč. Tento týden tu byl elektrikář pan Juřica a vzhledem k velkému odběru bude třeba vyměnit některé rozvaděče. Cena se dá předpokládat něco přes 50 tisíc. K tomu je třeba připočítat stolařskou práci.
  • Připomínáme především Včelkám, aby pilně pracovaly na příspěvcích do zpravodaje Zvon, který vyjde tematický k 20 výročí založení úklidových skupin Včelky. Vše články je třeba poslat buď paní Janě Vymětalové, nebo přímo na faru a to do příští neděle 20. září.
  • Jubilejní sekání včelek se uskuteční tento pátek 21. září na oderské faře v 18.00. Jsou srdečně zváni stávající i bývalé členky. Včelky i květinářky.
  • V pátek proběhlo 1. setkání biřmovanců na faře. Kdy byly tak rozdány předběžné terminy. Hned ten první bude třeba změnit. Jedné o nejbližší setkání, které neuskuteční v první týden října, jak se předpokládalo, ale až v ten druhý. Tedy v pátek 12. října. Informace můžou biřmovanci sledovat na farním webu v sekci biřmování v nabídce horní lišty.
  • Tento pátek rozjíždíme opět setkání děvčat na faře. Prosíme především rodiče, aby děvčata na toto setkání poslali. Začíná se v 16 hodin na faře. V 16 hodin také začíná schůzka ministrantů, prosím tedy kluky, aby přišli také.
  • V sobotu jste srdečně zváni na další festivalový koncert do oderského kostela na 19.00. Za varhany usedne pan David Postránecký, učitel varhanní hudby na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
  • Do příští neděle je třeba se přihlásit na pouť na svatý Hostýn, na kterou pojedeme v sobotu 29. září dopoledne.

Animátoři děkanátu Bílovec zvou dětí od 3. třídy na PUŤÁK, který se uskuteční v sobotu 22. 9. Jdeme z Oder na poutní místo Maria Stein. Celou výpravu bude provázet legenda o švédských vojácích. Sraz: v 10:00 hod před oderskou farou. Rodiče si vyzvednou děti přímo na místě v 15.00.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde jsme?

pozvánky

Statistika