Týdenní pořad bohoslužeb

13.tyden 
 
 ke stáhnutí ve formátu pdf: 13.tyden
 

Ohlášky:

  • Tento pátek a sobotu uskuteční modlitební akce 24 hodin pro Pána a to v oderském kostele. Naše farnost má službu hned na počátku a to v pátek

– 16.30 modlitba Křížové cesty v kostele

– 17.00 mše svatá v kostele

– 17. 45 až 19.00 adorace v kostele

– 19.00 – 20.00 večer chval v kostele

Od 20 hodiny bude mládež děkanátu adoraci ke které se můžete také připojit a to v kapli na faře až do 6 hodiny ranní. V herně je možnost přespání.

V sobotu ráno se začíná opět v kostele modlitbou svatého Růžence v 7.30 a mší svatou v 8.00. Tento program budou mít na starosti ostatní děkanáty farnosti. Začíná Spálov.

  • Římskokatolická farnost Frýdek připravila k jubilejnímu roku Fatimy o Matce Boží výstavu pod názvem „Panna Maria v dějinách lidstva“. Tato výstava nám byla laskavě zapůjčena do oderského kostela. Jedná se 12 bannerů, které si budete moci prohlédnout před nebo po bohoslužbách až do květné neděle, tedy do 13. dubna.
  • Zveme na pouť na Svatý Hostýn, která se bude konat v sobotu před Květnou nedělí 13. dubna. Cílem je modlitba Křížové cesty v 9.30 a mše svatá v 11.15. Je nutné se se na tuto pouť přihlásit a to v listu, který najdete pod kůrem. Autobus, který bude odjíždět z Oder v 8.15, zajede také do Mankovic. Cena pouti je 130 Kč, pro dospělého a pro děti 50 Kč. („Babišovy slevy“ pro mládež a důchodce se nedají uplatnit.)
  • Prosíme o příspěvky pro velikonoční číslo zpravodaje Zvon. Termín odevzdání je příští neděle 31. března + obvyklé tři dny navíc.
  • Jarní darovací burza se bude konat za 14. v pátek 5. a sobotu 6. dubna v sále fary v Odrách.

Odry

  • Sbírka na potřeby farnosti minulou neděli vynesla 6.724,- Kč, PBZ

Tošovice

  • Sbírka na potřeby farnosti minulou neděli vynesla 530,- Kč, PBZ

Mankovice

  • Sbírka na potřeby farnosti minulou neděli vynesla 4.093,- Kč, PBZ

Veselí

  • Sbírka na potřeby farnosti minulou neděli vynesla 1.227,- Kč, PBZ

Pohoř

  • Sbírka na potřeby farnosti minulou neděli vynesla 900,- Kč, PBZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde jsme?

pozvánky

Statistika