Roráty

Advent (z latinského adventus = příchod)

je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti

Co jsou to roráty?

Roráty (z latinského rorate – „rosu dejte“) představují specifickou podobu ranní mariánské mše v adventním období. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají nikde jinde v Evropě obdobu. Původ rorátních mší lze hledat v doběvlády Karla IV. Panovník zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu. Josefínské reformy roku 1783, které zasáhli také do liturgie, přinesly úpadek rorátů. Od 20. století až do současné doby probíhají snahy alespoň o částečnou obnovu této tradice. (zdroj Wikiledie)

Ve farním kostele v Odrách budou probíhat v adventní době roráty v těchto dnech a časech:

úterý 6.30
středa 6.30
sobota

7.00

Děti i s rodiči jsou po skončení bohoslužby zvány na faru ke snídani.

Přidat komentář

You must be logged in to post a comment.

Kde jsme?

pozvánky
Statistika