Pouť do Říma k Jubilenímu roku

U příležitosti Jubilejního roku se chystá národní pouť do Říma, a to ve dnech 28.-30. března 2025. Pro naši diecézi je k dispozici křesťanská cestovní kancelář Palomino, které nabízí dvojí variantu, dopravu autobusem zhruba za 13 tisíc, nebo letecky z Krakova za 18. tisíc. K dispozici jsou předběžné informace, které najdete na vývěsce, nebo na webových stránkách farnosti Odry. Pokud máte o pouť s naší diecézí zájem, je třeba se přihlásit u duchovního správce, který bude informovat koordinátora na biskupství.
Je třeba se rozhodnout rychle, kvůli zajištění ubytování a také místenky na bohoslužby s našimi biskupy, protože se stanovil kvůli bezpečnosti limit 1000 lidí.

logo

Komentáře jsou dočasně uzavřeny.

Kde jsme?

pozvánky

statistika