Bohoslužby za účasti 15 osob

200412-085010-zmrtvyov-zdpo-dsc4122c Drazí bratři a sestry, vzhledem k postupnému uvolňování restrikcí vydaných vládou ČR z důvodu pandemie nemoci Covid 19, se dnešním dnem 24. 4. 2020 za určitých podmínek, které doporučujeme k prostudování, povoluje účast 15 osob na bohoslužbách a to pravděpodobně na období 14 dnů, kdy dojde k uvolňování dalšímu. Z tohoto důvodu budeme od příštího týdne obnovovat sloužení mší svatých ve farním kostele v Odrách. (Bohoslužby v ostatních kostelích na Odersku se budou zavádět až při povolení nad 30 osob)
Určený počet 15 lidí včetně osob v presbytáři znamená, že budeme muset omezit obvyklou návštěvnost bohoslužeb, která ve všední den dosahuje obvykle až 30 osob. Proto je třeba přijmout tato opatření:
– mše svatá je především určená pro zadavatele jejího úmyslu (intence)
 – ostatní si vyberou v týdnu max. 2 mše svaté, na které by chtěli být přítomni
– jeli to v jejich možnostech vyrozumí dopředu kněze, který bude mši svatou sloužit podle zveřejněného pořadu bohoslužeb, nejlépe telefonicky (otec Petr 737 857 008, otec Pavel 736 134 861)
– je třeba, aby si účastníci při příchodu dezinfikovali ruce v kostele u vchodu připraveným roztokem (voda v kropence nebude)
– je třeba aby měli po celou dobu nasazené roušky a respektovali rozestupy 2m, pokud nepatří k jedné domácnosti
– mše svatá v neděli bude nadále streamovaná z kaple sv. Josefa na faře a bude určená jen pro zadavatele intence a její rodinu.
– mše svaté v kaplích se letos v květnu konat nebudou

Děkujeme za pochopení.

Přenos mše sv. v pátek v 17.00

kaple

 

vigiliePavel

Cesta světla

titls

V době postní konáme Křížové cesty, abychom si připomínali Ježíšovo utrpení a ztotožnili se s jeho obětí. Vstoupili jsme ale do doby velikonoční, kdy i máme připomínat Ježíšovu slávu a ztotožňovali se s jeho vítězstvím nad smrtí. K tomu slouží meditace nazvaná Cesta světla. Chci vám nabídnout pro každý den jedno ze 14 zastavení, které s Ježíšem prožili Ježíšovy učedníci po jeho vzkříšení. Budete je nacházet spolu v odkazu na horní liště Cesta světla. Texty sepsal arcibiskup Jan Graubner, autorem obrázků je Zdirad Čech. Věřím, že přispěje ke krásné a intenzivně prožité době, která se nám právě otevřela.

Velikonoce 2020

Svátky rouškové

Velmi vtipná píseň jedné hudební a tvořivé rodiny.

Oderska chasa

Hudební pozdrav Oderské chasy

podmínka je registrace na Face Booku :-(

promluva při Ranních chválách

kázání otce Petra pro dospělé do prázdných kostelních lavic

velikonoce

kázání pro děti

 

vigilieKoron

Bílá sobota – Vigilie Vzkříšení

03Vig,Vzk

svice

 

03Vig,Vzk.

Kde jsme?

pozvánky

Statistika