Vánoční přání otců biskupů

Vánoce2019pr

Foto z adventní duchovní obnovy

Enžl

Adventní duchovní obnovou v Odrách nás provedl P. Lukáš Engelmann. Poděkování patři jemu a všem, kdo zajistili příjemný průběh celé akce.

Schismatická společenství

Biskup František po dohodě s moravským metropolitou, arcibiskupem Janem Graubnerem předkládá věřícím k přečtení ve farnostech ostravsko – opavské diecéze jeho list věřícím, týkající se schizmatických společenství. Je to problematika, která se dotýká také naší diecéze.

pastýřský list arcibiskupa Grabubnera

Duchovní program na příští víkend

Adv.obnova2019sm

chvály2019-04s

Svatý Mikuláš v Odrách

Mik2019

Kde jsme?

pozvánky

Statistika