Adventní putování Ikony

Předávka ikony

Putování ikony Svaté Rodiny v adventní době.

Advent je také dobou setkávání. Proto jste zváni zapojit se do putování ikony Svaté Rodiny na cestě do Betléma. Originální malbu vytvořil pro naše potřeby malíř ikon pan Dimitris Kerimidis. Smyslem této akce je každodenní modlitba u této ikony a pak také návštěva při jejím předávání do další rodiny. Součástí ikony jsou i modlitby za požehnání pro členy rodiny. Mnozí se již zapojili v minulých letech, neváhejte se přidat i vy. Účastníci se pak dále budou domlouvat mezi sebou. Putování začíná na 1. neděli adventní a potrvá do 1. ledna na Slavnost Panny Marie, Matky Boží, kdy ji poslední rodina přinese do svého kostela na mši svatou. Doma ji budete mít 3 dny a pak se může kontaktovat s jakoukoliv rodinou ze seznamu, domluvit návštěvu a 4. den ji předá. Těšíme se, že akce přispěje ke klidnému a požehnanému prožití adventu. Níže najdete seznam rodin, které mají zájem o návštěvu a přinesení ikony. Není nutné dodržovat pořadí v seznamu.

šedou budou označena již proběhlá návštěva

zeleně místa, kde právě ikona je, pokud byste se chtěli s nimi domluvit. Jinak platí, že držitelé ikony obvykle kontaktují další.

Ti, kteří předali ikonu, ať informují o novém místě, kde se ikona nachází– stačí SMS na číslo 737 857 008

Vlčkovi, Odry – Loučky

Hekelovi Pavel a Ludmila, Odry

Schindlerovi Jiří a Jana, Odry – hájenka

Jakubíkovi Jiří a Hana, Odry

Skalkovi Jan a Zdislava, Odry – hájenka

Skalkovi Jan a Marie, Loučky

Botkovi Milan a Lucie, Příční ul. Odry

Foldynovi, Veselí

Šrámkovi, Veselí

Klézlovi, Veselí

Sigmundová Jarmila, Mankovice

Švajdová Alena, Mankovice

Mičulkovi Josef a Anna, Mankovice

Matějovi Marie a Aleš, Odry

Kocurková Marie, Mankovice

Kocurková Karla, Mankovice

Hrabovští Jarek a Josefa, Mankovice

Jakubíkovi Martina a Kateřina, Tošovice

Jakubíkovi Jan a Eva, Tošovice

Dratnalovi Pavel a Alena, Tošovice

Mizerovi František a Bohumila, Tošovice

Kde jsme?

pozvánky

Statistika