Adventní putování Ikony

Předávka ikony

Putování ikony Svaté Rodiny v adventní době.

Advent je také dobou setkávání. Proto jste zváni zapojit se do putování ikony Svaté Rodiny na cestě do Betléma. Originální malbu vytvořil pro naše potřeby malíř ikon pan Dimitris Kerimidis. Smyslem této akce je každodenní modlitba u této ikony a pak také návštěva při jejím předávání do další rodiny. Součástí ikony jsou i modlitby za požehnání pro členy rodiny. Mnozí se již zapojili v minulých letech, neváhejte se přidat i vy. Účastníci se pak dále budou domlouvat mezi sebou. Putování začíná na 1. neděli adventní a potrvá do 1. ledna na Slavnost Panny Marie, Matky Boží, kdy ji poslední rodina přinese do svého kostela na mši svatou. Doma ji budete mít 3 dny a pak se může kontaktovat s jakoukoliv rodinou ze seznamu, domluvit návštěvu a 4. den ji předá. Těšíme se, že akce přispěje ke klidnému a požehnanému prožití adventu. Níže najdete seznam rodin, které mají zájem o návštěvu a přinesení ikony. Není nutné dodržovat pořadí v seznamu.

šedou budou označena již proběhlá návštěva

zeleně místa, kde právě ikona je, pokud byste se chtěli s nimi domluvit. Jinak platí, že držitelé ikony obvykle kontaktují další.

Ti, kteří předali ikonu, ať informují o novém místě, kde se ikona nachází– stačí SMS na číslo 737 857 008

Vlčkovi, Odry – Loučky
Hekelovi Pavel a Ludmila, Odry
Schindlerovi Jiří a Jana, Odry – hájenka
Jakubíkovi Jiří a Hana, Odry
Jakubíkovi Jan a Jana, nadační ul. Odry
Skalkovi Jan a Zdislava, Odry – hájenka
Skalkovi Jan a Marie, Loučky
Botkovi Milan a Lucie, Příční ul. Odry
Foldynovi, Veselí
Šrámkovi, Veselí
Klézlovi, Veselí
Sigmundová Jarmila, Mankovice
Švajdová Alena, Mankovice
Jana a Josef Kovářovi
Mičulkovi Josef a Anna, Mankovice
Kocurková Marie, Mankovice
Kocurková Karla, Mankovice
Hrabovští Jarek a Josefa, Mankovice
Jakubíkovi Martina a Kateřina, Tošovice
Jakubíkovi Jan a Eva, Tošovice
Dratnalovi Pavel a Alena, Tošovice
Mizerovi František a Bohumila, Tošovice
Kde jsme?

pozvánky
Statistika