Služba lektorům

157237

Od této neděle spouštíme novou stránku pro lektory v našich farnostech

Ekumenická bohoslužba 2022

Ekumena2022

Děkujeme všem zúčastněným za společnou modlitbu.
Při sbírce na oderskou Charitu se vybralo 1500,- Kč

Pozvání ke společné modlitbě

ekum

Tříkrálová sbírka 2022

trikral2022

Nedělní mše svatá v Odrách bude opět jedna

Milí farníci, z důvodu dočasného převzetí nedělní bohoslužby na Spálově bude mše svatá v Odrách v neděli opět pouze jedna. Prosíme, z důvodu předepsaných rozestupů ve vnitřních prostorech, o využití celého prostoru kostela. Členové jedné domácnosti se drží pospolu tak, aby lavice před nimi a za nimi byla pokud možno prázdná. Využívejte také boční lodě, i když to nemusí být pohodlné. Pokud přijdete těsně před bohoslužbou, nelpěte na svém obvyklém místě. Využívejte první lavici, aby v dalších vzniklo více prostoru.

opatření

Platí povinnost nošení respirátoru na ústech i nose a dezinfekce rukou při příchodu.
Pokud je to možné, přistupujte ke svatému přijímání na ruku.
Děkujeme za pochopení!
Kde jsme?

pozvánky

Statistika