Přenos nedělní mše svaté z kaple na faře v 8.00

cecil

Putování Ikony Svaté Rodiny v Adventu

putování ikony2020s

V našich kostelích Rodinný kalendář za 200,- Kč

rodinný kalendář 2021s

Bohoslužby o 20 lidech a výzva biskupů k postu

mšess             Uvolňování od 23. listopadu
biskupové          výzva biskupů k adventnímu  postu
V kostelích Oderska se obnovují bohoslužby. Opět bude třeba vpisovat se předem do archu na každou bohoslužbu. Formulář najdete v každém kostele pod kůrem vždy v neděli předcházejícího týdne.

Pracovní listy pro distanční výuku náboženství

FELIZ PASCUA 2008a3.-4. ročník
Beze jména025.-6. ročník
Kde jsme?

pozvánky

Statistika