Prázdninový pořad bohoslužeb

Prázd.bohosl.domov24

cyklus homilií o mši svaté P. Jan Slepička

Katecheté053

Zde najdete kompletní promluvy otce Jana 1. až 7. část.

Naše pouť do Dubu nad Moravou

IMG_7591

Naši pouť do Dubu jsme spojili s návštěvou Sloupsko-šosůvských jeskyní. Podívejte se.

Pouť do Říma k Jubilenímu roku

U příležitosti Jubilejního roku se chystá národní pouť do Říma, a to ve dnech 28.-30. března 2025. Pro naši diecézi je k dispozici křesťanská cestovní kancelář Palomino, které nabízí dvojí variantu, dopravu autobusem zhruba za 13 tisíc, nebo letecky z Krakova za 18. tisíc. K dispozici jsou předběžné informace, které najdete na vývěsce, nebo na webových stránkách farnosti Odry. Pokud máte o pouť s naší diecézí zájem, je třeba se přihlásit u duchovního správce, který bude informovat koordinátora na biskupství.
Je třeba se rozhodnout rychle, kvůli zajištění ubytování a také místenky na bohoslužby s našimi biskupy, protože se stanovil kvůli bezpečnosti limit 1000 lidí.

logo

1. svaté přijímání Veselí, foto Jakub David

Snímek obrazovky 2024-06-12 v 22.23.27

Snímek obrazovky 2024-06-12 v 22.29.15

Kde jsme?

pozvánky

statistika