Příprava prvokomunikantů

terminyprvok2020

Mezi největší slavnosti ve farnosti patří první svaté přijímání. Není to jen krásná a dojemná podívaná, ale především jedinečná cesta každého chlapce nebo děvčete k Ježíši. Na této cestě vnitřního zrání je třeba děti doprovázet. Začali jsme proto přípravu na přijetí svátosti Smíření a Eucharistie již koncem září.

Z našich příprav:

 DGC_1373  DGC_0045  krest2

Naše setkání, která se konají paralelně s obvyklou výukou náboženství, jsme postavili na metodice s názvem: „Dnes chci být tvým hostem“ (podle evangelního příběhu o Zacheovi). Tato příručka se používá od roku 1989 v Bavorsku a za pomoci metod tzv. „celistvé výchovy“ uvádí děti do vztahu s Boží Synem, který přišel člověka pozvat do blízkého společenství se svým Otcem. Tato příprava si klade za cíl propojit dětem jejich dosavadní životní zkušenost s Ježíšovým evangeliem. Proto se nejedná o výuku katechismu v klasickém smyslu, ale o prožití biblických příběhů, skrze které nás Bůh oslovuje. Takto vypadaly poslední, již přímo eucharistické, katecheze.    Prohlédněte si další fotografie z několika posledních setkání.

Pomůcka ke zpytování svědomí ke stažení:

Zpytováni svědomí

Kde jsme?

pozvánky
Statistika