Příprava snoubenců

Vstup do svátosti manželství je jedním z nejkrásnějších životních kroků, který svědčí  o ochotě darovat se s důvěrou druhému člověku. Ochota sdílet bez podmínek svůj vlastní život s milovaným partnerem po zbytek svého žití je spojeno se zralým rozhodnutím. Církev si takového rozhodnutí váží a těší se z něj.
Nabízí snoubencům svou pomoc nejen formou modltitby, ale také formou přípravy v období před uzavřením sňatku. Nejedná se pouze o teoretické přijímání informací o povaze a charakteru manželství v křesťanském pohledu. Nedílnou součástí je také vzájemné poznávání partnerů na společných setkáních pod vedením psychologa a  předávání zkušeností jiných manželských párů, kteří již kus společné cesty ušly. Tyto kurzy se uskutečňují pro náš děkanát v Kopřivnici v prostorách Katolického domu. Celý cyklus se skládá ze 4 setkání a to každý čtvrtek od 18.30 zhruba do 20.00. Více informací získáte z plakátku.
 
snoubenci2017
 
Na setkání jsou probírána tato témata:
 
Rozdíl mezi mužem a ženou
Naplňování potřeb.
Základy komunikace.
Ničitelé lásky.
Krize v manželství.
Odpuštění.
Láska, jednota,věrnost, úcta.
Křesťanské manželství.
Předávání života – plodnost.
Manželský slib.
Kde jsme?

pozvánky

Statistika