Svatomartinský průvod v Tošovicích

       V listopadu světla venku ubývá, ale světlo v našem nitru musí být stále posilováno. Svátek svatého Martina nám chce připomenout soucitný čin římského důstojníka, později biskupa Martina z Tours. Na cestě ke své posádce do Amiens přioděl ubohého žebráka polovinou svého pláště. Svatomartinské světlo nám připomíná světcovo odhodlání nepoddat se temnotě lidského sobectví. Teplo plamene pak dává odvahu nepodlehnout  chladu  lidské  lhostejnosti a vyzývá nás, abychom k sobě vzájemně hledali cestu.

Jak jsme slavili svátek sv. Martina v Tošovicích.

FOTOGALERIE

Komentáře jsou dočasně uzavřeny.

Kde jsme?

pozvánky

Statistika