Zpřísnění restrikcí – zrušení veřejných bohoslužeb

Milí přátelé,

Od 22. října v 6.00 se opět zpřísňují podmínky preventivních protipandemických opatření v České republice. Z důvodu povolení setkání dvou osob, se ruší veřejné bohoslužby, obdobně jako tomu v měsíci březnu a dubnu tohoto roku. Návštěvy hřbitovů jsou povoleny.

Vaše mešní intence budou kněží sloužit soukromě. Podobně jako na jaře platí pravidlo, že pokud byste chtěli sloužení vašeho úmyslu odložit, z důvodu vaší vyžadované přítomnosti, je třeba o tom duchovní informovat. (telefon 556 730 169, email: rkf.odry@doo.cz)

V neděli plánujeme opět přenášet na internetu (streamovat) mši svatou z kaple na faře bez účasti lidí v 8.00 (odkaz najdete včas na těchto stránkách) Od 9 do 9.30 pak budeme podávat individuálně svaté přijímání v oderském kostele. Svátost smíření se bude opět konat v zákristii a to zatím na požádání nejlépe od 9.30. Další informace budou sděleny později.

Prosíme, aby tuto možnost využily pouze osoby zdravé, bez příznaků nemoci, chodili průběžně (využili celou 30 minutovou dobu), desinfikovali si ruce a s nasazenými rouškami přes ústa i nos dodržovali min. 2 m rozestupy. V kostele se zdrželi co nejkratší dobu, aby nedošlo ke shromažďování osob.

V Mankovicích se tuto neděli podává sv. přijímání 9.10 -9-30. Na Veselí příští neděli.

Prosíme o modlitbu za odvrácení pandemie. Je vhodné, a jak vyzývají biskupové se spojit v prosbách modlitbě růžence denně ve 20 hodin.

žehná o. Petr Kuník

Komentáře jsou dočasně uzavřeny.

Kde jsme?

pozvánky

Statistika