Výuka náboženství a prvokomunikanti

děti

Výuka náboženství začíná v Odrách 7. září. Sraz dětí bude v určený čas pro 1. – 6. ročník před školou. Děti z 1. a 2. třídy přijíždějící od Spálova bude čekat paní Hanka Jakubíková na autobusovém nádraží.

Prosíme rodiče prvokomunikantů, aby děti přivedli v tomto první zářiovém týdnu podruhé ke svaté zpovědi a to kdykoliv přede mší svatou nebo po domluvě s knězem. Pomůcka ke zpytování svědomí najdete pod kůrem oderského kostela, nebo zde. Svátost smíření by si mohly vykonat i ostatní dětí pro dobrý vstup do nového školního roku. Ke zpovědi budeme k dispozici v pátek od 16 hodin v kostele

V pátek 4. září v 17 hodin bude mše svatá pro děti k začátku školního roku s žehnáním školních pomůcek. zveme děti k nácviku zpěvu na faru v 16.00.

V pátek 4. září pokračujeme v přípravě prvokomunikantů na faře v 18.00.

Komentáře jsou dočasně uzavřeny.

Kde jsme?

pozvánky

Statistika