Rozhodnutí biskupa o předvelikonoční zpovědi

Z rozhodnutí biskupa Františka Václava Lobkowicze, které je v souladu s ostatními diecézemi je nutno přikročit k mimořádnému opatření, kterým je zrušení konání předvelikonoční svátosti smíření.

Odpolední zpověď v neděli se ruší a věřící nemají za povinnost ji konat. Náhradou je osobní konání zpytování svědomí a vzbuzení upřímné lítost. prosíme o seznámí se s textem generálního vikáře Mons. Martina Davida uvedeného níže.

Můžete kontaktovat kněze pro osobní setkání. o. Petr tel. 737 857 008, otec Pavel tel. 736 134 861

zruš.zpov

Průběh Velikonoc: Rozhodnutí biskupa

Komentáře jsou dočasně uzavřeny.

Kde jsme?

pozvánky

Statistika