mše svatá – znamení kříže

Zítřejší divadlo ve farním kostele

Marciks

Škola sv. Anežky České v Odrách pořádá tuto středu 10.4. v 8.15 nové zpracování pašijových her s názvem Mysterium světla v podání divadla Víťi Marčíka. Základem textu jsou Janovy pašije a mysterium vzkříšení. Mysterium světla je o Velké noci a o hledání Krista vzkříšeného, o hledání vlastní identity…

Aby bylo možné toto divadlo navštívit také farníky,

posouvá se začátek zítřejší mše svaté v kapli na faře na čas 7.30.

Děkujeme za pochopení.

Dobré ráno z Veselí

 DGC_8597  DGC_8611

Diecézní setkání mladách s biskupem ve Frýdku

Biscup2019

cesta na BISCUP – informace pro účastníky z bíloveckého děkanátu

Farní pouť na Svatý Hostýn

Hostyn2019s

Kde jsme?

pozvánky

Statistika