Plán aktivit ve farnosti

farní akceS

plán farních akcí do září 2019

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Děkujeme za vaši účast na této modlitbě.ekbohosl2019sm

Výsledky Tříkrálové sbírky na Odersku

Třikral2018

Změna setkávání maminek v roce 2019

motylci

Zveme všechny maminky na modlitby matek a setkávání matek. Dříve jsme se setkávaly každý čtvrtek o půl 10. V novém kalendářním roce bude změna. Setkání se přesouvá ze čtvrtku na středu. Maminky mohou využít možnosti začít den ranní mši svatou a poté se přesunout na faru. Modlitby matek budou začínat v 9:30. Fara bude otevřena již po mši svaté. První setkání v tomto novém čase se uskuteční ve středu 9. 1. 2019 v 9:30. Těšíme se na stávající i nové maminky. Za maminky Hanka a Adélka.

Ukaž, že jsi King!

Třikral2018

Kde jsme?

pozvánky

Statistika