Adventní putování Ikony

Předávka ikony

Vymětalovi  Putování ikony Svaté Rodiny v adventní době.

Advent je také dobou setkávání. Proto jste zváni zapojit se do putování ikony Svaté Rodiny na cestě do Betléma. Originální malbu vytvořil pro naše potřeby malíř ikon pan Dimitris Kerimidis. Smyslem této akce je každodenní modlitba u této ikony a pak také návštěva při jejím předávání do další rodiny. Součástí ikony jsou i modlitby za požehnání pro členy rodiny. Mnozí se již zapojili v minulých letech, neváhejte se přidat i vy. Důležité je pouze zapsat se na seznam v kostele. Účastníci se pak dále budou domlouvat mezi sebou. Putování začíná na 1. neděli adventní a potrvá do svátku Sv. Rodiny 30. prosince, kdy ji poslední rodina přinese do svého kostela na mši svatou. Doma ji budete mít 3 dny a pak se může kontaktovat s jakoukoliv rodinou ze seznamu, domluvit návštěvu a 4. den ji předá. Poslední domácnost ji bude mít o 2 dny déle pokud nevznikne nějaké zpoždění při předešlém předávání. Těšíme se, že akce přispěje ke klidnému a požehnanému prožití adventu. Seznam rodin, které mají zájem o návštěvu a přinesení ikony. Není nutné dodržovat pořadí v níže uvedeném seznamu.  (červeně budou označena již proběhlá návštěva, zeleně místa, kde právě ikona je, pokud byste se chtěli s nimi domluvit. Jinak platí, že držitelé ikony kontaktují další.

Prosím tedy o info duchovnímu správci o uskutečněné návštěvě – stačí SMS na číslo 737 857 008

Jakubíkovi Jan a Jana, Odry

Odry Vlčkovi, Loučky

Hrabovští Anna a Jaroslav, Nadační ul. Odry

Schindlerovi, Jiří a Jana, Odry – hájenka

Skalkovi Jan a Zdislava, Odry – hájenka

Skalkovi Jan a Marie, Odry -hájenka

Vymětalovi Petr a Jan, Odry

Botkovi Milan a Lucie, Příční ul. Odry

Foldynovi, Veselí

Šrámkovi, Veselí

Klézlovi, Veselí

Sigmundová Jarmila, Mankovice

Švajdová Alena, Mankovice

Mičulkovi Josef a Anna, Mankovice

Kocurková Marie, Mankovice

Kocurková Karla, Mankovice

Hrabovští Jarek a Josefa. Mankovice

Jakubíkovi Martina a Kateřina, Tošovice

Jakubíkovi Jan a Eva, Tošovice

Tošovice Dratnalovi, Tošovice

Tošovice Mizerovi, Tošovice

Kde jsme?

pozvánky

Statistika