Putování sochy Panny Marie Fatimské

Fatima2

       V roce jubilea si budeme předávat sochu Panny Marie z Fatimy po jednotlivých rodinách našich farností. V jednom domě se u ní bude modlit vždy 9 dní.

Návrh modlitby:

  • Číst část popisu fatimského  zjevení z knížečky vydané k jubileu (Paulínky) Dostanete ji spolu se soškou a zůstává ve vašem vlastnictví.
  • Desátek svatého růžence (jaký, volíte sami).
  • Můžete vložit jakoukoliv modlitbu zezadu brožurky.
  • Na závěr se vždy pomodlete zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

  Zde najdete jmenný seznam i datem předání.

fatimput

Kde jsme?

pozvánky

Statistika