kondolence

Drazí oderští farníci, spolubratři kněží. Jménem svým ale i jménem svých farníků Vám chci vyslovit upřímnou soustrast s úmrtím o. Michala.
V době velké a dlouhé nemoci jsme se v našich farnostech za o. Michala modlili a také ho svěřovali Boží lásce a prozřetelnosti. O to více věříme, že teď je v náručí Toho, kterého miloval a zprostředkovával! Ujišťujeme Vás o naší blízkosti ale i o našich modlitbách.
S bratrským pozdravem
P. Zdenko Vavro, správce farnosti Spálov

Komentáře jsou dočasně uzavřeny.

Kde jsme?

pozvánky

Statistika