Z pěšího putování na sv. Hostýn

Počasí nám přálo. Vyšli jsme od Maria Skály a už první cesta mlýnicí byla zkouškou :-) Uvědomila jsem si, že jak první tak i poslední kopec našeho putování bude podobný. Cestou jsme potkávali hodně lidí… na faře v Hranicích, kde se nás ujal nový otec kaplan a přivítal nás, tak zrovna tak i cestou, kdy nám ochotné ženy kolikrát otevřely Obecní úřad, poskytly zázemí a hned se s námi dávaly do řečí. Děvčata putovala ukázněně, odvážně, kolikrát jsem žasla nad jejich aktivitou, životem, smíchem a všichni odhodlaně bojovali se svým já. Děkuji moc maminkám Janě a Helence, které pomohly s dozorem nad dětmi i zázemí doprovodného auta- Věrce a Petrovi, že jsme mohli putovat jen tak nalehko. Děkuji všem, kteří nás doprovázeli svou modlitbou a děkuji i Marťovi, že se ujal fotografování a vás všechny zvu ohlédnout se spolu s námi:

(sepsala K. Kučerková)

Komentáře jsou dočasně uzavřeny.

Kde jsme?

pozvánky

Statistika